Altalános Szerződési Feltételek (v. 1.2). Utolsó frissítés: 2020.07.22.

1. Általános bevezetés és definíciók

1.1 A winmasters a WM Interactive Limited márkanave. A vállalkozást 2014. május 15-én a C-65151 cégjegyzékszámon jegyezték be Máltán, a következő székehelyen 170, Pater House, Level 1 (Suite A174), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta, . A winmasters a Sportfogadás, a Kaszinó és az Élo kaszinó szolgáltatásait a Máltai Szerencsejátékfelügyelet (MGA) által 2018. augusztus 1-én kiadott MGA/B2C/275/2014 számú engedélye birtokában szolgáltatja.

1.2 A “winmasters Általános Szerződési Feltételek” alkotják és irányítják a szerződéses viszonyt, mellyel ezáltal a felek egyetértenek. A winmasters Általános Szerződési Feltételek számos helyi nyelven elérhetőek információs célból és a játékosok közötti könnyebb elérhetőség érdekében. Amennyiben vita merülne fel a Cég és az Ügyfél között, vagy eltérés lenne az angol nyelvű és nem angol nyelvű változat között, kizárólag az angol verzió marad érvényben.

1.3 Az “Ügyfél” egy személy, aki szerződéses viszonyba lép a winmasters-szel, hogy annak szolgáltatásait igénybe vegye és aki személyesen regisztrálta magát a winmasters-en és winmasters számlával rendelkezik, miután sikeresen megfelelt a lenti 2. záradékban részletezett feltételeknek. Bármilyen utalás “Önre”, a “Játékosra” vagy a “Felhasználóra” az “Ügyfélre” vonatkozik, amint azt feljebb vázoltuk.

1.4 A "winmasters Számla" tisztességes tranzakciókra létrehozott Ügyfél számla, melyet szigorúan olyan célból hoznak létre, hogy szabályos kereskedelmi viszonyt alakítson ki a winmasters oldallal és sporfogadási vagy más szerencsejáték tranzakciókat kivitelezhessen.

1.5 A "Szerződés" szerződéses viszonyt jelent a winmasters és az Ügyfél között, melyet a winmasters ÁSZF: ”Általános Szerződési Feltételek” alkot és irányít.A szolgáltatások bármilyen jellegű használata, a weboldalon történő regisztráció és a winmasters által elfogadott fogadások az Általános Szerződési Feltételek által kerülnek meghatározásra. A Szerződési Feltételek bármilyen változásáról a játékosokat előre értesítjük és a játékosnak újból meg kell erősítenie, hogy azokkal egyetért mielőtt a változás érvénybe lépne. Bármely ÁSZF-re való hivatkozás ebben a dokumentumban az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozik.

1.6 Az "Illetékes Hatóságok" a máltai hatóságokat jelenti.

1.7 Az "Illetékes törvények" Málta törvényeit jelentik.

1.8 "Szerződés helyszíne" Málta.

1.9 A "Weboldal" az internetes elérhetőség, mely a www.winmasters.com internetes oldalon érhető el, ahol minden aktuális és lényeges információ megjelenik a winmasters működését illetően.

1.10 A “Kártya" minden típusú kártyára vonatkozik, mely fizetésre használható: "terheléses", "debit", "hitel", "virtuális" és/vagy hasonló.

1.11 A “Pénzforgalmi Szolgáltató" (Payment Solution Provider) közvetítőként szolgál, mint egy fizetési ügynök.

1.12 A "Pénzügyi Intézet" a bank és/vagy más pénzintézet, melyet a hatályban lévő helyi pénzügyi szolgálatatásokat szabályozó törvény vagy hasonló szabályoz.

1.13 Az "Ügyfél Alkalmazás" az Ügyfél által megnyitott böngésző alkalmazást jelenti, mellyel a szolgáltatásainkat használja.

1.14 A “Szolgáltatások” a játék- és fogadási kínálatot jelenti, melyet a winmasters kínál az Ügyfélnek a Weboldalon keresztül. A Sportfogadási és a Kaszinó szolgáltatást a Máltai Szerencsejáték Felügyelet (MGA) szabályozza:

1.15 A "Vis Major" olyan előre nem látható eseményre vagy körülményre vonatkozik, mely a Szerződésben fogalt kötelezettségek késedelmes végrehajtásához vagy nem végrehajtásához vezet. A winmasters Általános Szerződési Feltételeinek céljából magában fogalalja az elemi csapásokat, kormányzati megszorításokat (beleértve bármely szükséges licensz elutasítását vagy törlését, mely nem az érintett fél hibájából származik), háborúkat, felkelésekeket és/vagy bármely más előre nem látható körülményt, mely az érintett fél teljesítményét befolyásolja.

1.16 Az összes Weboldalon található védjegy, szolgáltatási védjegy és márkanév, valamint képek, grafikák, szövegek, fogalmak vagy módszerek (együttesen a “Szellemi eszközök”), az Ügyfél Alkalmazás és az ott található anyagok a winmasters és/vagy winmasters beszállítóinak és partnereinek kizárólagos tulajdona. Az Ügyfél nem jogosult bármely célból kihasználni vagy használni a Szellemi eszközöket, kivéve, amit a törvény engedélyez.

1.17 Ezek az Általános Szerződési Feltételek azonnal érvénybe lépnek amint az “ELFOGADÁS” gombra kattint, mely által jelzi a cégnek, hogy elolvasta és elfogadta az ÁSZF-el. A Weboldal használatával jelzi, hogy egyetért az ÁSZF-el.

1.18 A teljes Általános Szerződési Feltételeket el kell olvasnia mielőtt az “ELFOGADÁS” gombra kattint. Amennyiben nem ért egyet az ÁSZF bármely kikötésével, nem szabad használnia vagy abba kell hagynia a Weboldalak használatát.

1.19 A Weboldalon külön szereplő különböző eseményekre felkínált fogadási típusok szabályzata és magyarázata szerepel az ÁSZF-ben.

1.20 A winmasters.com által kínált szolgáltatások nem elérhetők az alábbi országok lakosai számára: Afganisztán, Angola, Aruba, Ausztrália, Belgium, Bónáira, BoszniaHercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dél-Szudán, Egyesült Államok és területei, Egyesült Királyság, Észak-Korea, Észtország, Etiópia, Fehéroroszország, Francia Guyana, Franciaország és távoli területei, Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Gibraltár, Görögország, Guyana, Irak, Irán, Írország, Izrael, Laosz, Líbia, Litvánia, Mali, Man-szigetek, Mexikó, Nicaragua, Olaszország, Oroszország, Pakisztán, Pápua- Új Guinea, Portugália, Románia, Saint Martin, Spanyolország, Sri Lanka, Statia, Svájc, Svédország, Szerbia és Montenegró, Szingapúr, Szíria, Szlovákia, Szomália, Szudán és Dárfúr, Tajvan, Törökország, Trinidad and Tobago, Tunézia, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe

2. A fogadói számla szabályai

2.1 A regisztráló személy garantálja és kifejezi, hogy a jelentkezési lapon megadott összes adat helyes és a valóságnak megfelel, egyben kijelenti, hogy a befizetésként bármikor felhasznált összeg a saját tulajdonát képezte.

Az ügyfél a regisztráció során a következő adatok megadására köteles:

a) teljes név

b) állampolgárság

c) születési hely és idő

d) érvényes e-mail cím

e) banki adatok vagy a fizetési mód igazolása

f) telefonszám

A teljes név, az e-mail cím, a lakcím, valamint a telefonszám valós és igazolható kell, hogy legyen. Amennyiben a Cég észleli, hogy egy ügyfél hamis adatokat ad meg, a regisztrációt köteles megtagadni, illetve, ha a regisztráció már megtörtént a Cég a személy regisztrációját törölni köteles. Amennyiben a Cég észleli, hogy az ügyfél egynél több számlát nyitott, köteles a számlákat azonnali hatállyal bezárni.

Fontos figyelmeztetés: A név, a felhasználói név és a vállaszott devizanem a számla létrehozását követően nem változtatható meg.

A WM Interactive Limited az ügyfélátvilágítás első fázisát a regisztráció során elvégzi azzal, hogy az ügyféltől bekéri az azonosításához szükséges adatokat. Ezeket összevetve az adatbázisban tárolt adatokkal meggyőződik arról, hogy az újonnan regisztrált ügyfél korábban nem regisztrált már a honlapon. Az ügyfélátvilágítás folyamat második fázisaként (CDD) az ügyfél köteles az alábbi iratok másolatát elküldeni legkésőbb 30 (harminc) nappal az első befizetést követően:

•Ügyfél Útlevele vagy Személyi Igazolványa az életkor és az állampolgárság ellenőrzéséhez (18 (tizennyolc) év alatti személyek nem regisztrálhatnak)

•Ügyfél lakhelyét igazoló dokumentumként Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány (lakcímkártya)

•Ügyfél érvényes e-mail címe (nem lehet azonos másik Ügyfél e-mail címével)

•Igazolás, hogy a winmasters-en befizetésre használt fizetési eszköz az Ügyfél nevén szerepel (beleértve a hitelkártyaszámot, lejárati dátumot)

Amennyiben az Ügyfél megváltoztatta a lakcímét, telefonszámát vagy egyéb más adatot, kötelessége arról azonnal tájékoztatni a Céget, hogy frissíteni tudjuk az adatokat. A Cég fenntartja a jogot, hogy zárolja a Fogadói számlát, ha bármely adat hamisnak vagy félrevezetőnek bizonyul az ellenőrzési eljárás során.

Az Ügyfél adatait egy csapat ellenőrzi, hogy meggyőzödjön azok pontosságáról. Egyes esetekben a személyazonosság és lakcím ellenőrzéséhez további igazolások szükségesek, kiváltképpen, ha az ügyfél aktívvá válik. Egyes ügyfelek automatikusan nagyobb kockázatú ügyfél besorolásba kerülnek és alapbeállítás szerint nem tudnak befizetést végrehajtani. Az ilyen, ügyfelek magasabb kockázatú szintre esnek különböző tényezők alapján, beleértve, de nem kizárólag a lakóhely szerinti országot, a hitelkártyát kiállító országot, IP adatokat, tranzakciók számát egy bizonyos időszakon belül, stb. Amint egy ügyfél eléri az alábbi szintek bármelyikét:

•Bankkártyával vagy e-tárcával végrehajtott 2.000€-t meghaladó befizetés bármelyik 6 (hat) hónapos időtartamon belül

•Készpénzhelyettesítő voucherrel végrehajtott 1.000€-t meghaladó befizetés bármelyik 6 (hat) hónapos időtartamon belül

Az ügyfél köteles magát alávetni az ügyfélátvilágítás harmadik fázisán (EDD), mely során köteles az alábbi dokumentumok valamelyikét rendelkezésre bocsájtani a felhívástól számított 30 (harminc) napon belül:

•Fizetés vagy osztalék igazolása (munkáltatói igazolás vagy hivatalos bérjegyzék / auditált osztalékjövedelemről szóló igazolás / NAV jövedelemigazolás)

•Társaságban meglévő tulajdoni hányad igazolása

•Pénzügyi befektetés igazolása

•Ingatlan értékesítésének igazolása

•Örökség útján szerzett vagyon igazolása

•Cégben lévő tulajdoni hányad értékesítésének igazolása

Az ügyfélátvilágítási folyamat második és harmadik fázisára (CDD vagy EDD) az ügyfélnek 30 (harminc) napja áll rendelkezésre. Ez alatt az időtartam alatt kifizetésre nem jogosult. Az ügyfél előzetes kockázati besorolásának függvényében ez alatt az időszak alatt egyéb korlátozások is életbe léptethetők, mint például: •Be- és kifizetési típusok teljes korlátozása vagy •Mindenféle fogadási célú befizetési lehetőség megtagadása A 30 (harminc) napos határidő leteltét követően – amennyiben az ügyfél nem osztotta meg a kért dokumentumokat – az eredményre úgy tekintünk, mintha az ügyfél elbukott volna az ügyfélátvilágításon.

2.2 A winmasters Számlát lértehozni kívánó személy elismeri és elfogadja:

• Az összes meghatározást és feltételt, mely az ÁSZF-ben és/vagy ezennel szerepel

• A weboldalon közzétett ÁSZF jelenlegi tartalmát, valamint bármely későbbi változtatást

• A számla adatoknál mindig az aktuális adatokat kell tárolnia

• A Szerződés helye Málta; és

• A Szerződést az alábbiak határozzák meg:

- A winmasters ÁSZF, ahogy angol nyelven szerepel az oldalon;

- Bármely szabályozó rendelkezések vagy más döntések, melyet időről időre az Illetékes Hatóságok hoznak

- A Szerződés helyszínén az Illetékes Törvények;

• A winmasters nem vállal felelősséget azokért a felhasználókért, akik a Cég szolgáltatásait olyan joghatóságban használják, ahol az online szerencsejáték teljesen vagy részben tilos vagy törvényellenesnek is minősül.

• A winmasters ügyfélszolgálat számos helyi nyelven elérhető. Amennyiben vita merülne fel a Cég és az Ügyfél között, kizárólag az angol verzió marad érvényben és használatban.

2.3 A winmasters fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor:

• Elutasítsa a winmasters Számla nyitását és/vagy zároljon egy már létező winmasters Számlát anélkül, hogy azt megindokolná; azonban az addig fennálló szerződési kötelezettségeket tiszteletben tartja;

• Elutasítsa vagy korlátozza a befizetést anélkül, hogy azt megindokolná;

• Felfügessze az Ügyfél számláját és/vagy törölje az Ügyfél promóciós tevékenységekben, versenyekben vagy egyéb szolgáltatásokban való részvételét, ha a winmasters véleménye szerint jogos az aggodalom, hogy egy számlát illegális, csalárd vagy tisztességtelen tevékenységre használtak, használják vagy használhatják a jövőben.

• Tartsa és kezelje az Ügyfél pénzét a cash management elfogadott irányelveit követve az ilyen összegeket illetően; mely magában fogalalhatja a Pénzforgalmi Szolgáltató (Payment Solution Provider) megbízását, hogy az Ügyfél nevében és/vagy az ő hasznára tartsa az összeget;

• Elkobozza és/vagy lefoglalja az Ügyfél Számláján található összeget vagy visszautasítsa a kérelem teljesítését, amennyiben közvetlenül vagy közvetve megszegték az ÁSZF-et és/vagy egyéb más jogtalan cselekedet történt egy fogadási / kaszinó eseménnyel és/vagy a winmasters Számla működtetésével kapcsolatban. Minden említett tényező ebben az esetben a winmasters Számlához és/vagy az adott kifizetési kérelemhez kötött.

• Felfüggessze és/vagy törölje az Ügyfél szolgáltatásokban való részvételét, és/vagy elkobozza és/vagy lefoglalja az Ügyfél Számláján található összeget, ha az Ügyfelet csaláson érik, vagy a Cég megállapítja, hogy az Ügyfél alkalmazott vagy hasznát vette olyan rendszernek (beleértve gépeket, robotokat, számítógépeket, szoftvereket vagy más automatizált rendszereket), mely alkalmas az Ügyfél Alkalmazás és/vagy a szolgáltatásokat felkínáló szoftver megdöntésére.

• Visszatartsa vagy megterhelje az Ügyfél számláját bármilyen fizetési díjakkal vagy költségekkel minden korábbi be- és kifizetésért, valamint bármely adminisztrációs vagy jogi költséggel, melyet az Ügyfél okozott, ha a winmasters véleménye szerint jogos az aggodalom, hogy egy számlát illegális, csalárd vagy tisztességtelen tevékenységre használnak vagy használhatnak.

• Ha az említett esetekben az Ügyfél visszatérítésre jogosult, a maximum visszatérítés az utolsó befizetésre korlátozódik, melyből levonásra kerülnek a be- és kifizetési díjak.

• bezárja a játékos számláját, amennyiben kétséget kizáróan igazolható, hogy a számlát a regisztráció során megadott személytől eltérő személy kezeli, használja.

• bezárja a játékos számláját, ha a regisztrált játékos nem képes igazolni a megadott adatok valódiságát, az illetékes osztály által elvégzett esetleges telefonos ellenőrzési folyamat révén.

2.4 A winmasters nem fogadja el az ügyfelet az alábbi esetekben:

• Nem töltötte be a 18. életévét vagy azt a kort, mellyel részt vehet szerencsejátékban az Ügyfélre vonatkozó törvények értelmében (a kettő közül a magasabb életkor érvényes);

• Az alábbi országok lakosa: Afganisztán, Angola, Aruba, Ausztrália, Belgium, Bonaire, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Dél-Korea, Egyesült Királyság, Egyesült Államok és területei, Észak-Korea, Észtország, Franciaország és távoli területei, Fülöp-szigetek, Gibraltár, Görögország, Guyana, Hollandia, Irak, Irán, Írország, Izrael, Laosz, Litvánia, Man-szigetek, Mexikó, Olaszország, Oroszország, Pápua- Új Guinea, Portugália, Románia, Sába, Saint Martin, Skócia, Spanyolország, Statia, Szingapúr, Szíria, Törökország, Tajvan, Uganda, Ukrajna és Vanuatu.

• Dolgozik vagy szerződésben áll bármely jogi személlyel, mely ugyanannak a csoportnak a része, mint a winmasters, tehát közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban áll a WM Interactive Ltd-vel, vagy a winmasters harmadik fél beszállítóival;

• Profi fogadók, fogadási szindikátusok, bukmékerek, profi sportolók és játékosok, más szerencsejáték szervezők alkalmazottai, akik csupán azért játszanak, hogy előnyt kovácsoljanak a “belső” információkból.

2.5 A winmasters minden esetben garantálja az alábbiakat:

• Az Ügyfél egyenlegét biztonságos és megfelelő módon kezeli;

• Az Ügyfél adatait a hatályban lévő törvények, adatvédelmi törvények és/vagy hasonló alapján kezeli;

• Védi a magán- illetve személyi adatokat és nem hajlandó nyilvánosságra hozni ilyen jellegű adatokat, hacsak nem az Illetékes Hatóságok szabályozó testülete kéri erre.

2.6 A Cég nem vállal felelősséget bármilyen Fogadási adóért vagy egyéb adóért, melyet az Ügyfél tartományában a helyi hatóságok vetnek ki. Az ilyen jellegű kötelezettségeket vagy adókat kizárólag az Ügyfél fizeti meg. Amennyiben az Ügyfél nem hajlandó megfizetni ezeket az összegeket, a Cég nem vállal semmilyen kötelezettséget ezért.

2.7 A winmasters Számlát a winmasters és az Ügyfél között megegyezésre került pénznemben nyitják meg, tartják és rendezik. Minden összeg, melyet feltesznek vagy megnyernek, a megegyezés szerinti pénznem szimbólumával jelölt. A winmasters minden tranzakciót elismert pénzügyi intézetek aktuálisan alkalmazott árfolyama alapján számol és értékel ki. Kis eltérés adódhat a kikért és a kifizetett összeg között az árfolyamok közötti eltérés miatt.

2.8 A winmasters nem pénzügyi intézmény és winmasters ügyfél számla nem kamatozik. Ha egy számlát fel is függesztenének bármilyen okból, az Ügyfél nem jogosult kamatra akkor sem, amikor az egyenlege elérhetővé válik.

2.9 Az Ügyfél felelős a Cég felé nézve bármilyen kárért, melyet csalárd tevékenységgel okozott. Ebben az esetben a Cégnek jogában áll értesíteni az Ügyfél országának hatóságait és a csalás miatt jogi ügyet indítani. Az Ügyfél minden személyes adatát nyilvánosságra hozhatja és megoszthatja, hogy elkerülje a csalásból adódó további károkat.

2.10 Kizárólag egy winmasters Számlát nyithatnak egyszerre személyenként, családonként, háztartásonként, IP címenként és e-mail címenként. Amennyiben az alábbiakat gyanítjuk:

• Az Ügyfél több számlát nyitott (azonos vagy hasonló neveket, címet, telefonszámot, e-mail címet, azonos vagy hasonló dinamikus IP címet, számítógépeket vagy más eszközöket használva); és/vagy

• Az Ügyfél egy szindikátus tagja (azonos vagy hasonló neveket, címet, telefonszámot, e-mail címet, azonos vagy hasonló IP címet, számítógépeket vagy más eszközöket használva, azonos vagy hasonló formulákat követve);

A winmasters fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél vagy a szindikátus érintett számláját/számláit blokkolja és az esetet/eseteket jelentse az illetékes hatóságoknak. Belső vizsgálatok alapján a winmasters-nek jogában áll törölni a fogadásokat, megtagadni a nyereményeket és levonni a bónuszokat az érintett számlákról. A winmasters szintén fenntartja a jogot, hogy a felesleges winmasters Számlákon található összes összeget egyetlen egy winmasters Számlára helyezze és törölje az összes többi számlát. A megszüntetett winmasters számlán/számlákon szereplő bónusz nem kerül jóváírásra a meghagyott számlán.

2.11 Tilos a Játékosoknak winmasters számlákat eladni, átruházni másik Játékosoknak és/vagy winmasters számlákat szerezni másik játékosoktól.

2.12 Tilos a Játékosoknak pénzt utalni a játékszámlák között.

2.13 A winmasters nem eszközöl kifizetést az Ügyfél számlájáról, amíg a személyazonosságot, kort, lakhelyet és az Ügyfél összes adatát nem ellenőrizték sikeresen.

2.14 A winmasters Számla bármely tranzakciójával kapcsolatos reklamációt a tranzakciót, fizetést és/vagy rendezést követő 6 hónapon belül kell benyújtani a winmasters-hez; ellenkező esetben a winmasters fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint ne vegye figyelembe a reklamációt.

2.15 Bármilyen jogi követelést vagy vitát, mely a Szerződés alatt vagy azzal kapcsolatban felmerül, a Szerződés Helyszínének Illetékes Törvényei alapján kell rendezni.

2.16 Az Ügyfél nem oszthatja meg a bejelentkezési adatait semmilyen harmadik féllel. A felhasználó saját maga felelős olyan böngésző beállításért, mellyel tárolja a felhasználói nevét és/vagy jelszavát és mely a számla közös használatához vezethet. A felhasználó teljes mértékben felelősséget vállal az ilyen cselekedetekből adódó következményekért, anélkül, hogy kizárna bármely más itt említett kártérítési felelősséget általalánosságban, biztosítja és tanusítja, hogy a winmasters nem vállal semmilyen felelősséget ilyen az ilyen cselekedetekből eredő károkért. A winmasters nemtérít meg semmilyen ebből adódó veszteséget és semmilyen módon nem tehetik a céget felelőssé. Ezzel kapcsolatban javasoljuk, hogy fordítson figyelment az Adatvédelmi Szabályzatra, melyet az Általános Szerződési Feltételekkel együtt figyelmesen el kell olvasni.

2.17 Az “Inaktív Számla" olyan winmasters Számla, mely nem tartalmaz semmilyen belépési és/vagy kilépési adatot 12 egymást követő hónapot követően és melyen egyenleg található. Az “Alvó Számla" olyan winmasters Számla, mely nem tartlamaz bármilyen belépési és/vagy kilépési adatot 30 egymást követő hónapot követően és melyen egyenleg található. Inaktív Számla esetén a winmasters az Ügyfelet a regisztrált e-mail címén értesíti 30 nappal azelőtt, hogy a díj esedékessé válna, közölve, hogy Inaktív Számla Díjat számolhatunk fel a számláján és kifizetési opciókat felajánlva, hogy az egyenleget kifizethesse a díj felszámolása előtt. Ha az ilyen jellegű értesítés sikertelennek bizonyul, a winmasters fenntartja a jogot, hogy visszatartsa az összes jóváírt bónuszt, valamint maximum 5.00 eurót vagy annak megfelelő összeget más pénznemben minden egymást követő hónapért felszámoljon adminisztrációs díjként. Ha a számla lenullázódna, a winmasters nem számol fel további adminisztrációs díjat. A winmasters nagy erőfeszítéseket fog tenni, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot amikor a számla “alvóvá” válik és amennyiben ez bizonyíthatóan hiábavalóvá válik, az egyenleget átutaljuk az MGA-nak. Ezt követően a számlát zároljuk és a felhasználó többet nem jelentkezhet be.

2.17.1 Határozottan javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a számla bezárása vagy az önkizáást megelőzően, hogy igényelje a számlán lévő teljes összeg kifizetését. Ha valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges, megkérjük az Ügyfelet, hogy forduljon ügyfélszolgálathoz e-mailben a support@winmasters.com címen.

2.18 A felhasználóknak kizárólag nyilvános internetes szerverhez van hozzáférésük és kizárólag a HTTP/HTTPS protokoll engedélyezett. A felhasználó nem vehet részt a Cég általt kínált játékokban, hacsak nem a felhasználó regisztrálta magát és számlával rendelkezik. A felhasználónak regisztránia kell magát és meg kell adni az alapvető adatokat az életkorról, személyazonosságról, lakhelyről, illetve érvényes e-mail címet is. Az ügyfél által megadott e-mail cím érvényességét és azt, hogy az e-mail cím a regisztrált személyhez tartozik egyéni aktiváló kód segítségével azonosítjuk, melyet az e-mail címére küldünk. Az aktivációs kód megadásáig a számla nem válik aktívvá.

2.19 Ha egy számlát nem aktiválnak két héten belül, a számla le lesz tiltva és a felhasználó nem tudja az aktivációs kóddal a továbbiakban aktiválni a számláját. Amennyiben a számlát két héten belül nem aktiválják, az aktiválás egyetlen módja, ha felveszik az ügyfélszolgálattal a kapcsolatot.

2.20 A winmasters website az alábbi okokból használ cookie-kat:

• Ügyfél által előnyben részesített nyelv azonosítása, hogy az automatikusan működjön a winmasters oldalra való visszatéréskor;

• Biztosítja, hogy az ügyfél által elhelyezett fogadások az ügyfél fogadási szelvényéhez és számlájához kapcsolódnak;

• Biztosítja, hogy az Ügyfél minden bónuszt megkap, melyre jogosult;

• A winmasters weboldal forgalmának elemzéséhez, hogy a szükséges javításokat végrehajthassuk. Kérjük vegye figyelembe, hogy a weboldalt nem lehet cookie-k nélkül használni.

2.21 A winmasters számláját bármikor zárolhatja, ha a support@winmasters.com e-mail címre e-mailt küld és tárgyként a “Számla végleges zárolását” megjelöli. Alternatív megoldásként az Önkizárás funkcióval (bejelentkezett felhasználóknak a “Felelősségteljes játék” menüpontban található) saját maga is zárolhatja a számláját a “Végleges zárolás” opciót kiválasztva. A Cég a számláján található egyenleget visszatéríti Önnek a kifizetési díjak kivételével. A winmasters számlája zárolásáig minden felelősség Önt illeti az összes tevékenységért.

2.22 A Cég fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa vagy korlátozza a fogadásokat és befejezze és/vagy megváltoztassa a Weboldalon felkínált játékokat vagy eseményeket.

2.23 Előrfordulhatnak olyan helyzetek, hogy egy hiba következtében megerősítünk egy fogadást vagy végrehajtunk egy fizetést vagy a kifizetési táblák, nyereményszorzók vagy játék szoftverek nem lesznek helyesen beállítva egy hiba vagy technikai/működési okok következtében. Minden ilyen esetben a Cég fenntartja a jogot, hogy töröljön minden hibát tartalmazó tétet vagy korrigálja a hibát a fogadások új kiértékelésével a megfelelő nyereményszorzókat/kiterjesztéseket/feltételeket használva, mely a fogadás elhelyezésekor lett volna aktuális, ha a hiba nem állt volna fenn.

2.24 Maximális nyeremény határok.

A nyereményeket egy maximális határig fizetjük ki. Ha az ügyfél elhelyez egy fogadást/kaszinó tétet és a nyeremény meghaladja a maximális nyeremény határt, a winmasters nem köteles kifizetni az ezt meghaladó összegrészt. Ilyen esetekben a nyeremény kifizetése ennek megfelelően csökkentésre kerül. Ez akkor is érvényes, ha a winmasters nem figyelmeztette a fogadót a nyeremény határ esetleges meghaladásáról, amikor elhelyezte a fogadást/kaszinó tétet. Felhaszálónként a következő határok érvényesek:

* € 15.000 fogadásonként vagy kaszinó tétenként vagynaponta

* € 20.000 hetente

* € 25.000 havonta

2.25 Ügyfélszolgálat

2.25.1 Telefonos ügyfélszolgálat

Minden bejövő hívást rögzítünk és minimum 60 napig tárolunk.

2.25.2 Live Chat Szerződési Feltételei

A Live Chat Szerződési Feltételeinek elfogadását követően a felhasználók térítésmentesen használhatják ezt a Live Chat szolgáltatást. A Live Chat használatakor a következő szabályok érvényesek:

A Live Chat használatakor minden felhasználó számára Tilos:

a) Bármely személy, legyen az jogi vagy természetes, vagy céges, fenyegetése, megrágalmazása, megszégyenítése vagy bármilyen kellemetlenség okozása.

b) Bármely olyan adat, szöveg, link, vagy egyéb tartalom közzététele, amely különösképpen a Sport szempontjából törvénytelen, káros, fenyegető, sértő, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, gyűlöletkeltő, rasszista vagy más módon kifogásolható;

c) Bármilyen összejátszás;

d) Kiskorúak bántalmazása bármilyen értelemben;

e) Más megszemélyesítése a chat szobákban;

f) Bármely harmadik fél jogait sértő tartalom közzététele vagy terjesztése, különösen a szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok, üzleti titkok vagy egyéb tulajdonosi jogok;

g) Bármely olyan reklám, promóciós anyag vagy egyéb információ/hír közzététele, terjesztése vagy megnevezése a Chat szobákban, ha az más szerencsejáték szolgáltatót hirdet;

h) A Játék Chat Üzleti célokra való felhasználása;

i) Bármely emailcím közzététele vagy továbbadása, illetve bármely más, az interaktív játék chat szolgáltatáson kívüli szolgáltatás promótálása;

Ha az ügyfél már rendelkezik egy felhasználónévvel a Live Chat szolgáltatás korábbi használatából adódóan, ez a felhasználónév permanenssé válik. Amennyiben nem, a felhasználónak egy permanens felhasználónevet kell választania a Live Chat-re való regisztrációkor. A felhasználónak biztonsági okokból meg kell győzödnie arról, hogy a felhasználónév ne hasonlítson a belépéshez használt felhasználónevéhez és jelszavához. A winmasters fenntartja a jogot, hogy szükség esetén bármikor törölje a nem megfelelőnek ítélt felhasználóneveket.

Minden felhasználó köteles betartani az idevonatkozó törvényi előírásokat (Pl. büntetőjog, kiskorúak védelme, védjegy, szerzői jog, a tisztességtelen verseny, stb…).

A Szerződési Feltételek megszegése esetén a winmasters fenntartja a jogot, hogy törölje a Live Chat szövegét. Súlyos, vagy ismétlődő esetben a winmasters-nek jogában áll ideiglenesen, vagy véglegesen törölni, vagy felfüggeszteni a felhasználó Live Chat-hez való hozzáférését. A winmasters kizárólagos joga annak eldöntése, hogy az adott szitációban felfüggessze a felhasználó számlát vagy magát a Chat szobát visszaélés esetén. Bármely gyanús chatet továbbítunk a hatóságok felé, további vizsgálatra.

Ezen szabályok betartását figyelemmel fogjuk kísérni. Minden felhasználót felhatalmazunk, hogy értesítsen minket a Szerződési Feltételek megsértésének gyanúja esetén.

Minden felhasználó saját maga felelős az általa közzétett tartalomért. A Winmasters nem vállal semmilyen felelősséget bármilyen olyan kárért, amelyet a Live Chat használata okozott.

A winmasters nem ad biztosítékot vagy garanciát a Live Chat szolgáltatás elérhetőségét vagy megbízhatóságát illetően.

A jelen szeződési feltételek bármikor megváltozhatnak. Ezen Live Chat szolgáltatás felhasználói nem jogosultak a winmasters-szel szemben semmilyen igény támasztására. A winmasters nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amelyet hibás vagy meghiúsult kommunikáció okoz, függetlenül attól, hogy azt megkapta-e, avagy sem.

Biztonsági okokból minden beszélgetést rögzítünk.

3. Befizetések és Kifizetések

3.1 A winmasters Számlára eszközölt be- és kifizetéseknek minden esetben egy pénzügyi intézeten vagy egy Pénzforgalmi Szolgáltatón (Payment Solution Provider) keresztül kell történnie. A be- és kifizetésnél a folyamatok, a részvételi feltételek, az elérhetőség és az időzítés időről időre változhatnak, hasonlóan a különböző oszágokhoz és Pénzügyi Intézetekhez. A winmasters-re eszközölt befizetések nem lehetnek illegális vagy bűnügyi cselekmények következményei. Bármi jellegű próbálkozás pénzátutalásra vagy pénzmosásra szigorúan tilos.

3.2 A winmasters nem eszközölhet kifizetést az Ügyfél winmasters számlájáról, amíg az Ügyfél személyazonosságát, korát és lakhelyét nem ellenőrizték. A winmasters fenntartja a jogot, hogy teljes ügyfélazonosítást (KYC=Know Your Customer) kérjen a winmasters számlára eszközölt első befizetést követően közvetlenül.

3.3 A Szolgáltatásaink használatához pénzt kell küldenie és valószínűleg fogadnia a winmasters-től. Az ilyen pénzügyi tranzakciók teljesítéséhez használhatjuk harmadik fél elekronikus fizetés feldolgozóját és/vagy pénzügyi intézeteket (PSP). Ön visszavonhatatlanul engedélyezi számunkra, hogy amennyiben szükséges, utasítást adjunk az ilyen PSPs-nek a számlájára történő be- és kifizetések kezelésére . Ön szintén visszavonhatatlanul egyetért azzal, hogy az Ön nevében ilyen utasításokat adjunk, összhangban a platformon Ön által benyújtott kéréssel.Ön vállalja, hogy kötik az összes alkalmazandó PSP használatának szerződési feltételei. Amennyiben ezen Feltételek és a PSP szerződéi feltételei nem lennének összhangban, ezek a Feltételek az irányadók.

3.4 A winmasters nem fogad el készpént, melyet winmasters-hez vagy a Pénzforgalmi Szolgáltatóhoz (Payment Solution Provider) küldtek, vagy vittek közvetlenül.

3.5 Az Ügyfél kizárólag a saját Kártyájáról, számlájáról vagy a saját e-pénztárca számlájáról eszközölhet befizetést , melyet valamely Pézügyi Intézetnél vagy az ő általuk licenszet kapott intézetnél nyitott. Az Ügyfél nem eszközölhet befizetést másik személy kártyájáról vagy számlájáról.

3.6 A winmasters nem fogadhat el az Ügyféltől fogadást, hacsak nem a winmasters Számla az Ügyfél nevén szerepel és elegendő fedezet van a winmastersSzámlán ahhoz, hogy fedezze a fogadást, vagy a fogadás megtételéhez szükséges tét megfelelő módon áll a rendelkezésre.

3.7 A winmasters nem foglakozik az Ügyfél hitelképességével.

3.8 Minden nyeremény az Ügyfél winmasters számláján kerül jóváírásra. A winmasters számláról való kifizetést az eredeti befizetés összegéig ugyanazzal a fizetési módszerrel hajtjuk végre, mellyel a befizetés is történt. Például, ha a befizetés hitelkártyával történt, a nyereménynek legalább akkora részét, mely megegyezik az eredeti befizetéssel, ugyanarra a kártyára fizetjük ki, azonban a fennmaradó összeget más fizetési módszerrel is igényelheti (a Cég belátása szerint). Kifizetést kizárólag az Ügyfél nevére kiállított hitelkártyára, bankszámlára vagy e-pénztárcára eszközölünk. A winmasters azonban fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint a kifizetést másik kifizetési módszert használva teljesítse.

3.9 Ha az Ügyfél ki szeretné fizettetni a winmasters Számlára befizetett összeget, de még nem játszott egyik játékban sem és nem helyezett el sportfogadást legalább a befizetés értékének megfelelően, a winmasters fenntartja a jogot, hogy a befizetésre használt bankszámlán kívül semmilyen más számlára ne küldje az összeget, ha a winmasters csalást vagy pénzmosást gyanít.

3.10 A winmasters fenntartja a jogot, hogy a kifizetés adminisztrációs költségéért díjat számoljon fel, amint az a weboldalon szerepel.

3.11 Az interneten keresztüli fogadás illegális is lehet abban a joghatóságban, melynek az Ügyfél a lakosa/vagy ahol tartózkodik, így ilyen esetben az Ügyfél nem használhatja a Kártyát fogadásra.

3.12 A winmasters, a Szabályzó vagy bármely illetékes Hatóság ellenőrizheti a tranzakciókat, hogy megakadályozza a pénzmosást. Minden tranzakciót ellenőrzünk a pénzmosás megakadályozása érdekében és a winmasters által gyanúsnak vélt összes tranzakciót az illetékes hatóságoknak jelentjük.

3.13 Fenntartjuk a jogot, hogy minimum kifizetési összeget állapítsunk meg a különböző kifizetési módszereknél, amint arról időről időre értesítjük az ügyfeleket a weboldal Kifizetési Információ részén. Ha egy Ügyfél a minimum kifizetési összegnél kisebb összeget igényel, a kifizetési módszertől függően felszámolhatunk egy tetszés szerinti díjat. Szintén fenntartjuk a jogot, hogy a kifizetésekért emelt díjat számoljunk fel.

3.14 A Cég további eljárást végez bármely kifizetést vagy halmozott kifizetést illetően, mely meghaladja a 2300 EUR-t és továbbá fenntartja a jogot a Cég Részvételi Feltételeinek értelmében, hogy hasonló ellenőrző eljárást végezzen alacsonyabb kifizetések esetén is.

3.15 Kifizetési igény esetén fenntartjuk a jogot, hogy minden Ügyfél esetén minimum és maximum kifizetési összeget határozzunk meg. Ilyen esetben a nyereményét maximum 6 havi egyenlő részletben kapja meg.

3.16 Minden winmasters pénzügyi tranzakció biztonságos és védett, mivel a legmagasabb szintű Secure Sockets Layer (SSL) technológiát használjuk. A winmasters nem tárol olyan személyes információkat, mint például hitelkártyaszám és/vagy a tranzakciójához tartozó internet pénztárca azonosító.

3.17 Általános információ a befizetési módszerekhez

3.18 A rendelkezésre álló befizetési módszerekhez tartozó befizetési limitek és díjak alább vannak felsorolva:

Befizetési mód

Minimum

Maximum

Díj

Bankkártya/Hitelkártya

€ 10 / 3.000 Ft

€ 2000 / 600.000 Ft

0%

Banki átutalás/Trustly

€ 20 / 5.000 Ft

€ 10.000 / 3.000.000 Ft

0%

Paysafe kártya

€ 5 / 1.500 Ft

€ 1.000 / 300.000 Ft

0%

Neteller

€ 10 / 3.000 Ft

€ 2.000 / 600.000 Ft

0%

Skrill (Moneybookers)

€ 10 / 3.000 Ft

€ 2.000 / 600.000 Ft

0%

A winmasters számla feltöltéséhez a Weboldal megfelelő részén felsorolt befizetési módokat használhatja, melyek időről-időre módosulhatnak. Jelenleg az alábbi módok elérhetőek:

3.18.1 VISA: Számlájára a pénzátutalás azonnal megtörténik. Abban az esetben tud kifizetést eszközölni a Visa kártyájára, ha arról az elmúlt 180 napban sikeres befizetést eszközölt és igazolta a kártya tulajdonjogát. Az összeg közvetlenül a kártyán kerül jóváírásra 3-5 munkanapon belül. Minden fizetési tranzakciót a Payment Card Industry (PCI) adatvédelemre vonatkozó megfelelőségi szabványoknak megfelelően hajtunk végre, 128-bites kódolást használva, mely biztosítja az adatátvitel biztonságát. Ez csúcsvédelmet jelent, melyet a főbb bankok és pénzügyi intézetek is használnak világszerte.

3.18.2 MasterCard: Számlájára a pénzátutalás azonnal megtörténik. A Mastercarddal befizető ügyfeleink csak banki átutalással kérhetik kifizetésüket saját bankszámlaszámukra. Jelenleg a közvetlenül kártyára történő kifizetés nem elérhető.

3.18.3 Maestro: Számlájára a pénzátutalás azonnal megtörténik. A Maestro kártyával befizető ügyfeleink csak banki átutalással kérhetik kifizetésüket saját bankszámlaszámukra. Jelenleg a közvetlenül kártyára történő kifizetés nem elérhető.

3.18.4 Banki átutalás/Trustly/FastBankTransfer: az összeg átutalását jelenti egyik bankszámláról a másikra. Legtöbb esetben be kell jelentkeznie az online banking programba és meg kell erősítenie a banki átutalást vagy fel kell hatalmaznia a bankját az átutalás elindítására. Átutalhatja az összeget az egyik helyi bankból a másikba helyben beföldön vagy nemzetközileg. A banki átutalás sokkal gyorsabb belföldi utalásként. Az összeg 1-4 munkanapon belül jóváírásra kerül a bankszámláján a banki tranzakciós időtől függően.

3.18.5 NETELLER: A NETELLER egy “online pénztárca”, mellyel lehetősége nyílik befizetni, kifizetni és online átutalni összegeket. A NETELLER aznapi fizetéseket és azonnali készpénz átutalást biztosít kereskedelmi oldalak és NETELLER számlatulajdonosok között. A NETELLER számlájáról a személyes vagy a hitelkártya adatok megadása nélkül eszközölhet befizetést. Számlájára a pénzátutalás azonnal megtörténik feltéve, ha elegendő összeggel rendelkezik a NETELLER számláján. A NETELLER befizetésekre nem számolunk fel tranzakciós díjat. Abban az esetben tud kifizetést eszközölni a NETELLER számlájára, ha arról az elmúlt 6 hónapban sikeres befizetést eszközölt. Az összeg közvetlenül a számláján kerül jóváírásra 2-6 órán belül. Miután kitöltötte a NETELLER regisztrációs lapot, e-mailben kap értesítést. Ez az e-mail tartalmazni fogja a 2. lépéshez szükséges utasításokat (a NETELLER számla aktiválását). Kérjük kövesse az utasításokat, mely alapján meg kell adnia az e-mailben található NETELLER számla azonosítóját (Account ID) és biztonsági azonosítóját (Secure ID), valamint a jelszót, melyet eredetileg megadott a NETELLER regisztráció alkalmával. Mentse el ezt az e-mailt. Miután teljesítette az első két lépést, a NETELLER számlája (vagy "online pénztárcája") aktiválódik, melyet bármikor feltölthet.

3.18.6 Skrill (Moneybookers): A Skrill lehetővé teszi, hogy az érvényes e-mail címmel rendelkező ügyfelek biztonságosan és költséghatékonyan eszközöljenen valós időben online be- és kifizetést. A Skrill-t használhatja:

- E-mailen keresztüli pénzátutalásra a hitelkártyájáról vagy a bankszámlájáról

- Online vásárlásokra

- E-mail-en keresztüli pénzbeszedésre

A Skrill (Moneybookers) számláját feltöltheti a hitel- vagy terheléses kártyájáról, online banki átutalással, közvetlen átutalással vagy csekken keresztül. Számlájára a pénzátutalás azonnal megtörténik feltéve, ha elegendő összeggel rendelkezik a Skrill (Moneybookers) számláján. A Skrill (Moneybookers) befizetésekre nem számolunk fel tranzakciós díjat. Abban az esetben tud kifizetést eszközölni a Skrill (Moneybookers) számlájára, ha arról az elmúlt 6 hónapban sikeres befizetést eszközölt és a számla tulajdonjogát igazolta . Az összeg közvetlenül a számláján kerül jóváírásra 2-6 órán belül. A Skrill.com-ról nem tud befizetést eszközölni a számlájára, ha azt MasterCard kártyáról töltötte fel. A Skrill (Moneybookers) teljesen biztonságos. A tranzakciók ellenőrzése, a kártyatulajdonosok SMS-en keresztüli tranzakció azonosítása és egy odaadó csalás megelőző csapat mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Skrill (moneybookers) egy teljesen biztonságos online fizetési módszer.

3.18.7 Paysafecard: A Paysafecard a vezető internetes fizetési módszer az előre kifizetett kártyás módszerek között. A Paysafecard-dal könnyen és biztonságosan vásárolhat online- anélkül, hogy megadná a személyes adatait. Számlájára a pénzátutalás azonnal megtörténik. A Paysafecard befizetésekre nem számolunk fel semmilyen díjat. A Paysafecard teljesen biztonságos.

3.19 Általános információ a kifizetési módszerekről.

Az Ön számlaegyenlege az a Számláján található valódi pénz bármely nyereménnyel együtt és/vagy levonva bármilyen veszteséget, mely a Szolgátatásaink használatából adódik, levonva bármely belépőt vagy más díjat és adott esetben levonva az Ön által korábban kifizettetett összegeket vagy azokat az összegeket, melyeket elkoboztunk, vagy visszaköveteltünk bármely ismert vagy feltételezett csalás miatt vagy egyéb, a bank által visszautasított vagy törölt befizetések vagy tranzakciók miatt (akár hiányzó forrás, visszavonás vagy egyéb dolog eredményeként), levonva az inaktivitási díjat vagy bármely összeget, mely levonható vagy elkobozható ezen megállapodások alapján.

A kifizetési kérelem elfogadása függ a befizetési módszerek korlátozásától, a bónusz korlátozásoktól és/vagy a Biztonsági Vizsgálatoktól és ezeknek a Feltételeknek bármely részétől. Minden kifizetés a lentieknek megfelelően tranzakciós limittel rendelkezik, valamint feldolgozási díj van érvényben a be- és kifizetési módszereknél, melyről a kifizetés előtt értesítjük. A készpénz nem elfogadott be- és kifizetési forma.

A nyereményéből visszatarthatunk bármekkora összeget, hogy az érvényben lévő törvénynek eleget tegyünk. Az Önnek kifizetett nyereményekkel kapcsolos adó megfizetése az Ön kizárólagos felelőssége. A számlaegyenlegek nem vezethetőek át, nem helyettesíthetőek és nem válhatóak át más díjakra, Az egyenleg kifizetését ugyanazzal a módszerrel és ugyanabban a pénznemben kell eszközölni, mint amivel a befizetést eszközölték.

- A kifizetés előtt a winmasters számláját ellenőrizni kell az ügyféligazolási dokumentumok (KYC=Know Your Client) megküldésével. Ennek a leggyorsabb és legbiztonságosabb módja, hogy az igazolási folyamatot a regisztrációkor elvégzi. Miután ellenőriztük a számláját, minden korlátozást törlünk és a kifizetését gyorsabban teljesítjük.

- Az egyes kifizetési módszerekre vonatkozó minimum és maximum limit a pénztárnál van meghatározva és a játékos nem tud a maximum limitnél magasabb vagy a minimum limitnél kevesebb összeget elindítani.

- Ha egy játékos eléri az adott kifizetési módszerre vonatkozó maximum limitet, nem kérhet újabb kifizetést ugyanazzal a módszerrel amíg az eredeti kifizetési kérelmet teljesen nem teljesítettük.

- A Cég a játékos egyenlegét a Cég saját egyenlegétől külön tartja a romániai Unicredit Banknál vezetett Ügyfél számlán, mely bankot a Cég felhatalmazta, hogy kérelem esetén a Hatóságokat tájékoztassa.

- A kifizetéseket a következő 72 órában kell teljesíteni, azaz a kifizetésre 3 napon belül sor kerül. A cég jogosult bármely szükségesnek ítélt ellenőrzés elvégzésére, melynek időtartama akár 10 nap is lehet, melynek lezárását követően kerül a kifizetés végrehajtásra.

- A winmasters fenntartja a jogot, hogy alternatív kifizetési módszert használjon a saját belátása szerint.

- A rendelkezésre álló kifizetési módszerekre vonatkozó limitek és díjak lent megtekinthetők:

Kifizetési mód

Minimum

Maximum

Díj

Bankkártya

€ 20 / 5.000 Ft

€ 2.000 / 600.000 Ft

0%

Banki átutalás/Trustly/FastBankTransfer

20 € / 5.000 Ft

2.000 € / 600.000 Ft

0%

Paysafe kártya

20 € / 5.000 Ft

1.000 € / 300.000 Ft

0%
0%

Neteller

20 € / 5.000 Ft

2.000 € / 600.000 Ft

0%
0%

Skrill (Moneybookers)

20 € / 5.000 Ft

2.000 € / 600.000 Ft

0%

3.19.1 Kifizetés bankszámlára: Amennyiben nyereményét bankszámlájára szeretné utaltatni, érjük győződjön meg róla, az átutalni kívánt összeg a „Készpénz” számláján van.

3.19.2 Kifizetés a hitelkártyájára: Kizárólag Olyan VISA kártyára lehetséges, melyet korábban befizetésre használt. Amennyiben több mint egy VISA kártyát regisztrált a számláján, a kifizetést arra a kártyára teljesítjük, melyet az elmúlt 3 hónapban a legtöbbet használt.

3.19.3 Az e-pénztárcákra való kifizetés, Skrill (Moneybookers), NETELLER: csak olyan Skrill vagy NETELLER számlára lehetséges, amelyről korábban már történt befizetés.

3.20 A winmasters fenntartja a jogát, hogy a kifizetés összegének 2%-át kitevő adminisztrációs költséget számoljon fel (minimum 5€ vagy ezzel megegyező értékű más valuta, de nem több, mint 30€ vagy ezzel egyenértékű más valuta) a negyedik kifizetési igényre bármely 30 napos időtartamban.

3.21 Minden olyan kifizetés, amelyet a felhasználó a befizetés legalább egyszeri megforgatása előtt igényel (amennyiben az ügyfél nem igényelt bónuszt), 7,75 százalékos kezelési díjat von maga után.

4. Felelősségteljes Játék

4.1 Saját döntése alapján kizárhatja magát az oldalunkon szereplő Játékokból. A Játék hozzáférésének blokkolásához, kérjük, küldjön egy e-mailt a support@winmasters.com e-mail címre és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Rövid idejű – önkizárás – 24 órás időtartamra

- Önkizárás hosszabb időtartamra (minimum 7 nap)

- Végleges önkizárás

Alternatív megoldásként lehetőség van az önkizárásra (a bejelentkezett felhasználóknak) a “felelossegteljes-jatek” menüpontban weboldalon ( http://www.winmasters.com/hu/altalanos-oldalak/felelossegteljes-jatek/ ). Az Önkizárás azonnal érvénybe lép.

4.2 Az előző pontban felsorolt módokon kizárhatja magát a számlájából, majd ezt követően lehetősége van arra, hogy a support@winmasters.com címre küldött emailre megváltoztassa korábbi szándékát és újra aktiválja számláját. A reaktiválás?

- 24 órán belül megtörténik, ha eredetileg ideiglenes korlátozást kért vagy állított be

- 7 napon belül, ha végleges kizárást kért vagy állított be.

4.3 A winmasters számla beállításakor megadhat egy maximum befizetési összeget, melyet a Játékra szán. A maximum befizetési összeget napi, heti, vagy havi alapon is meghatározhatja, az alábbi feltételekkel:

· A maximum befizetési összeget számlája beállított pénznemében állapítjuk meg

· Az első maximum befizetési összeget azonnal aktiváljuk

· A csökkentett maximum befizetési összeget szintén azonnal aktiváljuk

· A megnövelt befizetés korlát 24 órán belül kerül aktiválásra

· Amennyiben törölné a korábban beállított befizetési korlátot, arra 24 órán belül kerülhet sor.

· Amint beállít egy növelt, vagy csökkentett maximum befizetési összeget, az nem vátoztatható, vagy törölhető 7 napig. Egy megnövelt maximum befizetési összeget bármikor csökkenteni lehet és ez a változás azonnal életbe lép

4.4 Amikor regisztrál egy winmasters felhasználó számlát, beállíthat egy felső korlátot az egy napon (24 órán belül) maximálisan feltehető vagy elveszíthető pénzösszegre sportfogadás, illetve kaszinó játékokon, továbbá korlátozhatja a napi maximálisan játékkal töltött időt. Amennyiben eléri a saját maga által felállított korlátot, a játék automatikusan bezárul. A következő feltételekkel állíthat be limiteket:

· Az első limit azonnal életbe lép.

· A csökkentett limit szintén azonnal életbe lép.

· A megnövelt korlát 24 órán belül kerül aktiválásra

· Amennyiben törölné a korábban beállított korlátot, arra 24 órán belül kerülhet sor.

· A limiteket számlája megadott pénzemében tartjuk nyilván.

5. Ügyfél panasz és vita

5.1 A winmasters nagyon komolyan veszi és kezeli ügyfelei panaszait és vitatott kérdéseit. Teljes mértékben elkötelezett azok tisztességes, nyílt és időbeni kezelésében. Alábbiakban áttekintheti panaszkezelési eljárásainkat.

5.2 A Máltai Szerencsjáték Felügyelet (MGA) 2018/5 irányelvéből származóan bármely személy által tett panaszt a winmasters úgy értelmezi, hogy az MGA engedély hatálya alá tartozó szolgáltatás bármely aspektusa jogellenes vagy nem biztonságos, nem tisztességes vagy nem átlátható módon történik. Minden panasz „szabály” természetű – például ügyfélszolgálat, felelősségteljes játék.

A vita úgy értelmezendő, mint véleménykülönbség egy játékos és azon szolgáltató között, ahová korábban regisztrált. Minden vita „ügylet” természetű – például végeredmény, fogadási eredmény, számlavezetés, bónusz ajánlatok és azok szerződési feltételei.

5.3 Az eljárás

Panasz benyújtása

Amennyiben a winmasters bármilyen szolgáltatásával kapcsolatos panasszal élne vagy megkérdőjelezi egy elszámolt fogadás helyességét, úgy kérjük, írjon levelet a support@winmasters.com e-mail címre vagy lépjen velünk kapcsolatba, jelezve sérelmeit.

Szükséges adatok

A panasza leghatékonyabb és leggyorsabb kezelése érdekében, kérjük a panaszával kapcsolatban a lehető legtöbb információt ossza meg velünk, beleértve:

 • Neve
 • Felhasználói neve
 • Panasza részletes leírása

Hogyan kezeli a winmasters a panaszát

1. A panasz benyújtását követően az kiosztásra kerül az Ügyfélszolgálat egyik munkatársa számára, aki 72 órán belül megválaszolja kérdését, panaszát. A folyamatosan és magasan képzett Ügyfélszolgálati munkatársaink képzettségük legjavával igyekeznek az ügyfél számára megfelelő válasz megküldésére.

2. Amennyiben a válasszal elégedetlen, kérheti, hogy panaszának magasabb szintre történő felterjesztését (Ügyfélszolgálati vezető), aki a tőle elvárható legnagyobb függetlenséggel keres megoldást a panasza rendezésére. Az általa megküldött válasz a winmasters végleges válaszának tekintendő.

3. Amennyiben ez a válasz sem elégíti ki igényeit, a fennálló vita rendezésére felkérheti a winmasters-től független szolgáltatót, az eCOGRA-t, akik az Alternatív Vitarendezés-t (ADR) az alábbi linken elérhető nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával kezdik meg:
https://ecogra.org/ata/dispute.php

Kérjük, a nyomtatvány benyújtása előtt nézze át az ADR szerződési feltételeit, melyet az alábbi linken érhet el:
https://ecogra.org/ata/policies_procedures.php

4. Panaszát továbbíthatja a Máltai Szerencsejáték Felügyeletnek (MGA) is, az alábbi előrhetőségeiken keresztül:

 • Malta Gaming Authority
 • Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Ricasoli SCM1001, Malta
 • Telefonszám: +356 25469000
 • E-mail: support.mga@mga.org.mt

5.4 Amennyiben a játékos panaszt nyújt be vagy vitát kezdeményez a winmasters fenntartja a jogát, hogy bármikor, akár előzetes értesítés nélkül:

 • bezárja/befagyassza a játékos számláját
 • elérhetetlenné tegye bármely szolgáltatáshoz való hozzáférését
 • visszautasítson fogadást vagy átvezetést
 • visszavonja korábban kiadott promóciós ajánlatait

azt követően, hogy a vita vagy a panasz lezárásra került.

6. Meghiúsult és megszakított játékok

6.1 A Cég nem vállal felelősséget semmilyen leállásért, szerver vagy egyéb műszaki zavarokért, kihagyásért vagy más típusú zavarokért, melyek a Weboldal használata alatt történnek vagy amikor a szolgáltatásainkat igénybe veszi. Ha kompenzációt állapítunk meg, azt az adott egyedi eset alapján tesszük saját belátásunk szerint.

6.2 Továbbá nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, mely leállással, a szerver vagy egyéb műszaki eszköz zavarával, kihagyással vagy egyéb zavarral kapcsolatos, mely a működés vagy átvitel során merül fel, a Weboldal vagy annak tartalma, adatvesztés vagy adat manipuláció, kommunikáció vagy vezeték meghibásodás, az oldallal kapcsolatos bármilyen visszaélés vagy bármilyen kár vagy veszteség esetén.

6.3 Abban az esetben, ha egy játék elkezdődik, de a winmasters rendszerben felmerülő hiba következtében meghiúsul, a winmasters visszatéríti a játékban feltett összeget a winmasters számlájára vagy ha a Számla már nem létezik, közvetlenül Önnek a megállapodott módon; és ha Önnek a meghiúsult játék idején felhalmozott jóváírása van, a winmasters számláján jóváírjuk az összeget vagy amennyiben a számla már nem létezik, a megállapodott módon közvetlenül Önnek.

6.4 Abban az esetben, ha egy játék elkezdődik, de meghiúsul az Ön rendszerében fellépő hiba vagy hálózati hiba következtében, a winmasters visszatéríti a játékban feltett összeget a winmasters számlájára vagy ha a Számla már nem létezik, közvetlenül Önnel megállapodott módon. Amennyiben a szerver rendszer befejezi a játékot, a winmasters a játékot teljesen befejezettnek tekinti. Ebbe beletartozik a feltett összeg kifizetése és a játék kimeneteléből adódóan az összes nyeremény jóváírása. Ebbe szintén beletartozhat a bónusz játékok során szerzett nyeremények jóváírása, melyet a megszakadt játék végkimenetelekor jóváírhattak.

6.5 Abban az esetben, ha a kaszinó rendszer meghibásodik, az összes fogadás semmisnek nyilvánul.

6.6 Ha technikai hiba következtében a nyeremények nem kerülnek jóváírásra a winmasters számláján, azonnal be kell fejeznie a játékot és értesítenie kell a winmasters-t, hogy a tranzakciókat felül tudjuk vizsgálni és megfelelően orvosolni.

6.7 Amennyiben zárolás, blokkolás vagy kizárás esetén a winmasters nem térítené vissza az egyenlegének egy részét vagy annak egészét (a kifizetési díjak kivételével), fel kell vennie a winmasters ügyfélszolgálatával a kapcsolatot, melynek meg kell vizsgálnia a kérését és amennyiben indokolt, meg kell tennie a szükséges lépeseket az egyenleg visszautalásához.

7. Jogsértések és megszűntetés

7.1 Ha ezen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését megszegi, vagy amennyiben erős gyanú áll fenn arra nézve, hogy azokat megszegte, fenntartjuk a jogot, hogy a winmasters számláját ne nyissuk meg, felfügesszük, vagy bezárjuk azt, valamint a nyeremények kifizetését visszatartsuk és a számlán található egyenleget az Ön által okozott károkra fordítsuk.

7.2 Ha azt gyanítjuk, hogy Ön jogellenes vagy csalárd tevékenységet folytat a Weboldalunk használatakor; hitelezőkkel akad problémája vagy az üzletet egyéb módon károsíthaja, befagyaszthatjuk vagy megszüntethetjük a winmasters számláját vagy törölhetjük bármely tétet a saját belátásunk szerint.

7.3 Ön tudomásul veszi, hogy a Cég a végső döntéshozó azt illetően, hogy Ön megsértette a szabályokat és a szerződési feltételeket olyan módon, ami az Ön számlájának felfüggesztéséhez vagy az oldalunktól való végleges eltiltásához vezet.

8. Adatvédelmi Irányelv

Introduction

Jelen Adatkezelési Irányelv rögzíti azt az eljárási rendet, ami alapján a WM Interactive Limited (a továbbiakban a „mi” erre vonatkozik) által üzemeltetett www.winmasters.com kezeli a felhasználó által átadott vagy megadott személyes adatokat. Minden a részünkre átadott vagy megadott személyes adat általunk kezelésre és megőrzésre kerül (akár a weboldalon akár más forráson keresztül jut el hozzánk), jelen Adatkezelési Irányelvben foglaltak alapján.

Kik vagyunk?

A www.winmasters.com weboldal üzemeltetője a WM Interactive Limited, mely Máltán, a 170, Pater House, Level 1 (Suite A174), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta székhelycímen került bejegyzésre, a C-65151 cégjegyzékszámmal és amely cég máködési környezetét e a Máltai Szerencsejáték Felügyelet (MGA - Malta Gaming Authority) szabályozza.

A winmasters-el a support@winmasters.com e-mail címen keresztül léphet kapcsolatba.

Az Adatvédelmi Megbízott a dpo@winmasters.com e-mail címen érhető el.

Miért gyűjtjük a Személyes Adatokat?

A távoli elérésű szolgáltatás nyújtásához gyűjtenünk kell az Ön Személyes Adatait. Beleértve annak szükségességét is, hogy az adatait meg kell osztanunk adatokat egyes partnereinkkel és szolgáltatóinkkal, akikkel adatvédelmi biztonsági rendszereket üzemeltetünk az Ön adatainak védelmére, annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat az elvárt szinten nyújthassuk.

A távoli elérésű szolgáltatás nyújtásához a Málta Szerencsejáték Felügyelet által meghatározott engedélyhez fűződő feltétel teljesítéseként gyűjtenünk kell a személyes adatokat, annak érdekében, hogy a hatóságok számára rendszeresen elkészített adóbevallásokban meghatározott információkéréseknek meg tudjunk felelni, valamint a hatóságok bűncselekmény irányú nyomozásához szükséges adatkéréseknek eleget tudjunk tenni.

Szintén jogosultak vagyunk adatgyűjtésre annak érdekében, hogy a leghatékonyabban legyünk képesek a promóciós ajánlatainkkal történő visszaélések, valamint az internetbiztonsági kockázatok csökkentése, kiszűrése. Ez teszi lehetővé számunkra a szolgáltatásnyújtás biztonságát, integritását és elérhetőségét.

Folyamatos biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy hozzájáruljon vagy elutasítsa a saját és harmadik szolgáltatók által küldött promóciós anyagok megküldését, mint például megbízásunkból tevékenykedő külső szolgáltató partnerek. Minden pillanatban lehetősége van visszavonnia ezt az adatvédelmi beállításokban.

Az általunk gyűjtött személyes adatok köre

A következő személyes adatok gyűjtésére és felhasználására kerül sor:

 • A személyi azonosítási és kapcsolattartási adatok, melyek a regisztráció során kerülnek hozzánk és minden egyéb adat, melyet a weboldalon vagy e-mail keresztül juttat el hozzánk.
 • A törvényi kötelezettségünk miatt azonosítási dokumentumokat kérhetünk be személyi azonosítás, fizetési folyamatok, vagy egyéb dokumentációs folyamatok igazolására.
 • Kapcsolati információk melyek oldalunkon, emailen, telefonon, vagy egyéb médiumon keresztül jutottak el hozzánk.
 • Kérdőívekre vagy felmérésekre adott válaszai
 • Tranzakciók részleteit, beleértve a fizetési számla információit melyet átad számunkra az oldalon, telefonon, vagy egyéb médián keresztül
 • Az oldalon való látogatás részleteit, úgy, mint a forgalmi adatokat, oldal információkat, blogokat, valamint egyéb kapcsolati adatai.
 • Biztonsági és oktatási célokból, amellett, hogy a felmerült problémákra megoldást találjunk, az ügyfélszolgálatunkon keresztül zajló hívásokat vagy egyéb chat kommunikációkat rögzítjük.

Alapvetően nem gyűjtünk különleges adatokat, azonban előfordulhat, hogy a szerencsejáték feletti kontroll visszaszerzése érdekében velünk megosztott adatait tároljuk. Az ilyen típusú adatokat az egészségügyi adatokkal megegyező szinten tároljuk.

Sütik (cookies) használata

A sütik kis méretű szöveges fájlok (kizárólag számokat és betűket tartalmaznak), melyet a web szerver ment el az Ön számítógépére vagy mobil eszközére amikor Ön felkeresi az adott oldalt. A sütik használata lehetőséget ad az ügyfélbarát szolgáltatás nyújtására, mert ennek köszönhetően lehetőség van például a korábban beállított egyéni beállítások eltárolására.

A sütiket széleskörűen használják a weboldalak hatékonyabb működésének biztosítására. A sütik használata lehetővé teszi az egyes oldala közötti hatékonyabb eligazodást. A sütiken keresztül letárolhatók az Ön preferenciái, ezáltal gyorsabbá és könnyedebbé válik a weboldal és az Ön közötti kommunikáció. A sütik abban is a segítségére vannak, hogy a megjelenített hirdetések jobban találkozzanak az Ön érdeklődési körének megfelelő tartalmakkal.

A használt sütik köre

Alapvetően 5 féle sütit különböztetünk meg.:

 • Nélkülözhetetlen sütik – Ezek a sütik szükségszerűek annak érdekében, hogy be tudjon jelentkezni a számlájába, valamint, hogy a weboldalon történi navigálása gyors és hatékony legyen, illetve, hogy képes legyen a weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Ezen típusú sütik használatához nincs törvényi kötelezettségünk Öntől előzetes hozzájárulást kérni. Ezek a sütik ugyanis biztonsági vagy csalás-megelőzési okokból is hasznosak lehetnek – például annak felderítésére, hogy valaki visszaél a szabályzatainkban rögzítettekkel.
 • Funkcionális sütik – Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy rögzítsük korábbi választásait (például nyelvválasztás) illetve, hogy továbbfejlesztett, személyre szabott szolgáltatásokhoz férjen hozzá. Ilyen sütik lehetnek például a bejelentkezéskor, annak érdekében, hogy tudjuk, Ön bejelentkezett állapotban van és olyan szolgáltatásokat tegyünk elérhetővé, ami csak ebben az esetben érhető el..
 • Teljesítményt mérő sütik – Ezek a sütik az Ön online aktivitását mérő sütik, (például az oldalon eltöltött idő), beleértve a magatartással és az érdeklődési körökkel kapcsolatos adatokat. Ezeket a sütiket elemzési és kutatási céllal használjuk, valamint összesítve statisztikai elemzések alapadati lehetnek.
 • Marketing vagy hirdetési sütik – Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy személyre szabott ajánlatokat és hirdetéseket jelenítsen meg a weboldal. Olyanokat, amelyek a legnagyobb valószínűséggel esnek egybe az érdeklődési köreivel. Szintén ezen sütik segítségével lehet korlátozni ugyanazon hirdetési tartalom megjelenési darabszámát, ahogy egy adott hirdetés hatékonyságának mérésére is használható. Ezeket rendszerint a hirdetések közzé tevői helyezik el (például hirdetési hálózatok) melyen keresztül pontosabb képet kapnak azokról az emberekről, akik kapcsolatba lépnek a megjelent hirdetésekkel, használják a hirdetett oldalakat vagy applikációkat.
 • Közösségi oldali sütik – A weboldalunk tartalmazza egyes közösségi média szolgáltatásait, mint például a Facebook „Kedvelés” vagy „Megosztás” gombjait. Ezek a funkciók lehetnek egy harmadik szolgáltató által közzétett tartalmak, de lehet közvetlenül általunk terjesztett. Ezen funkciókkal kapcsolatos beállításokat az adott közösségi média adatkezelési rendelkezései szerint meghatározott beállításokon keresztül kezelheti.
Szolgáltató / Szolgáltatás Típus A süti típusa, célja
Analitics sütik Elsődleges sütik Teljesítményt mérő sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk arról, hogy miként lép kapcsolatba a weboldalunkkal. Az információkat arra használjuk, hogy javítsuk a szolgáltatásunk színvonalát, és személyre szabott ajánlatokat és tartalmat kínáljunk.
Hotjar Harmadik féltől származó sütik Teljesítményt mérő sütik
A Hotjar olyan eszköz, amely összesíti az adatokat arról, hogy a látogatók hogyan használják webhelyünket. A Hotjar sütik nem gyűjtünk személyes információkat. Példák az összegyűjtött információk típusára (a teljesség igénye nélkül): a meglátogatott oldalak, az oldalak használata és a velük való interakció, a használt eszközök és a böngészők típusa, valamint az ország, amelyben tartózkodik. Amennyiben további információt szeretne megtudni a Hotjarról, valamint az adatgyűjtés módjáról, kérjük, olvassa el, a Hotjar adatkezelési irányelveit (angolul érhető el)
Xtremepush Harmadik féltől származó sütik Teljesítményt mérő, Marketing vagy hirdetési sütik
Az Xtremepush egy sokcsatornás marketing eszköz, melyet analitikai céllal használunk annak érdekében, hogy push értesítéseket tudjunk küldeni. További részletek az Xtremepush adatkezelési irányelveiben (angolul érhető el)

Google Analytics Harmadik féltől származó sütik Teljesítményt mérő sütik
Ezek a sütik a látogatók webhelyhasználati szokásai mérik. Az adatokat adatelemzésre és a szolgáltatási színvonalunk növelésére használjuk. A sütik összegyűjtik a szolgáltatást használók számát, a helyet, ahonnan megtalálták a weboldalunkat, valamint azokat az aloldalakat, amelyeket meglátogattak. Részletek a Google adatkezelési irányelveiben
Google Tag Manager Harmadik féltől származó sütik Teljesítményt mérő sütik
A Google Tag Manager sütik a weboldalunk által futtatott szkirptek betöltését segíti. Részletek a Google adatkezelési irányelveiben
Google AdWords Harmadik féltől származó sütik Marketing vagy hirdetési sütik
A Google AdWords sütik segítenek meghatározni, hogy hány ember kattintott rá a Google által közzétett hirdetéseinkre, valamint megtudhatjuk, hogy hányak veszik fel velünk a kapcsolatot webhelyeinken keresztül. Ezek a nyomkövető sütik csak akkor kerülnek beállításra a böngészőjében, ha rákattint egy Google hirdetésre, és ezzel elősegít számunkra hirdetési hatékonyság növelését. További részletek a Google adatkezelési irányelveiben
Netrefer Harmadik féltől származó sütik Marketing vagy hirdetési sütik
A Netrefer-t, kapcsolt marketing szolgáltatásként használjuk, annak érdekében rögzítsük a nyújtott kapcsolt szolgáltatások teljesítményét. A Netrefer rögzítheti az eszközéhez társított egyedi azonosítókat, hogy nyomon követhesse tevékenységét webhelyünkön vagy alkalmazásunkban. Ezt az információt szolgáltatásaink elemzésére és fejlesztésére, valamint reklámkampányaink hatékonyságának mérésére használjuk. Részletek a Netrefer adatkezelési irányelveiben (angolul érhető el)
Incapsula Harmadik féltől származó sütik Nélkülözhetetlen sütik
Ezek a sütik a biztonság növelését hivatottak elősegíteni, mint például DDoS támadások kivédése. Incapsula adatkezelési irányelvei
Egyéb sütik Elsődleges és Harmadik féltől származó sütik Nélkülözhetetlen sütik
További, számos nem részletezett sütit használunk a weboldal belső oldalainak böngészése során annak érdekében, szolgáltatásunkat testre szabhassuk, egyszerűsítsük és növeljük a felhasználói élményét az Ön által kiválasztott döntéseknek megfelelően.

Hogyan kezelheti a süti beállításait

Felhívjuk figyelmét, hogy nem ismerjük fel és nem is reagálunk az egyes böngészők egyes automatikus süti menedzselő jelzéseire, így például a „ne kövessen”-re sem. A süti beállításainak kezelésére és beállítására azonban számos mód van. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik törlésével vagy blokkolásával szolgáltatásunk egyes funkciói esetleg nem működnek megfelelően vagy ugyanolyan hatékonyan.

 • A sütik kikapcsolása a böngészőn keresztül

  A legtöbb webböngésző általános információkat nyújt a sütikről, lehetővé teszi, hogy megnézze, milyen sütik vannak az eszközén tárolva, lehetővé teszi az összes vagy egyes sütik törlését, és lehetővé teszi, hogy minden webhelyen vagy külön-külön blokkolja vagy engedélyezze a sütik használatát. A harmadik féltől származó sütiket általában külön is kikapcsolhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy a böngésző vagy az eszköz által kínált beállítások gyakran csak az adott böngészőre vagy eszközre vonatkoznak.
Hogyan használjuk a személyes adatait?

Felhasználjuk a személyes adatait, hogy:

 • létrehozzuk, működtessük, vagy kezeljük fiókját,
 • részt vegyen játékokban,
 • a játékokhoz szükséges azonosítási folyamatot végrehajtsuk,
 • támogassuk a fogadásait, beleértve a kártyás és az online fizetéseket,
 • megfeleljünk a jogi és szabályozó kereteknek, melyek a működésünkre vonatkoznak, beleértve a tranzakciókhoz tartozó személyes adatok és részletek, illetve forgalmi adatok kiadását a hatóságoknak.,
 • létrehozzunk személyes profilokat, hogy a pénzmosást megelőző intézkedéseket végrehajthassunk.
 • tranzakciókat lekövessünk, hogy megelőzzünk csalást, rendellenes fogadást, pénzmosást és csalást, beleértve a személyes adatok cserélését a fizetési szolgáltatókkal.
 • kutatást, kérdőíveket és elemzéseket végezzünk.

Ha ön hozzájárul, felhasználjuk adatait, hogy informáljuk az oldal változásairól, új szolgáltatásokról és ajánlatokról. Abban az esetben, ha ön nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, megvan a joga, hogy visszalépjen ettől a szolgáltatástól. A szolgáltatást elérheti az ügyfélszolgálatunkon keresztül emailen, vagy az erre vonatkozó négyzetet kipipálja a “személyes adatok” résznél.

A személyes adatokat megosztjuk a csoporthoz tartozó egyéb cégekkel, melyek feldolgozzák az adatokat, hogy a kívánt szolgáltatásokat nyújthassuk.

A szolgáltatásaink működtetéséhez, illetve azok illegális használatának megelőzése érdekében automatizált és személyes döntéshozatalt alkalmazunk, beleértve a profilalkotást.

Hol tároljuk az adatait?

Minden, az iparágban bevett, standard óvintézkedést megteszünk, hogy adatai biztonságban maradjanak az Európai Unió területén létesített szervereinken. Ezek a szerverek titkosított kapcsolaton keresztül érhetők el. Ebből a célból az ISO27001:2013 szabványnak megfelelő internetbiztonsági rendszert üzemeltetünk a szervereinken.

Harmadik fél számára átadott adatok

Egyes esetekben adatokat (melyeket ön nyújt nekünk, vagy mi következtettünk ki az ön adata alapján) küldünk a következő okokból harmadik félnek.

Átvitel a csoporton belül

Az ön személyes adatait megosztjuk a csoporton belüli cégekkel, melyek feldolgozzák ezen adatokat, a GDPR alapján elkészített szerződéseknek megfelelően. A csoport cégei a nevünkben feldolgozzák az ön adatait, hogy a következő szolgáltatásokat nyújthassuk:

 • Ügyfélszolgálat
 • Fizetési folyamatok
 • Csalást és pénzmosást megelőző ellenőrzések
 • Marketing (ahol beleegyezik – további információ lejjebb)

Biztosítjuk önt, hogy az adatátvitelek a csoport cégei közt a megfelelő ellenőrzéssel vannak ellátva – a GDPR rendelkezésének megfelelően (EU2016/679).

Ádatátvitel a csoporthoz nem tartozó harmadik feleknek

Miközben feldolgozzuk a fogadói számláját és a hozzá tartozó tranzakciókat, előfordulhat, hogy felkérjük hitel minősítő ügynökségek, csalást észlelő ügynökségek és pénzmosást észlelő ügynökségek segítségét, hogy megfeleljünk a Máltai Szerencsjáték Felügyelet, vagy egyéb hatóság előírásainak.

Ezen kommunikációk célje a következők biztosítása:

 • A politikusok vagy pénzügyi szankciók által sújtott személyek érintettsége.
 • A pénzmosásban és csalásban érintett személyek azonosítása.
 • Elektronikus úton megadott személyes információinak hitelesítése harmadik fél adatbázisa alapján.
 • Ha a fizetési szolgáltatók bekérik ezen adatokat csalás gyanúja miatt, nekünk kötelességünk a személyes adatokat átnyújtani egészen addig, amíg azok felhasználásának célja az ön jogának védelme vagy a cég csalás elleni védelme.

Biztosítjuk önt, hogy az adatátvitelek a csoport cégein kívül a megfelelő ellenőrzéssel vannak ellátva – a GDPR rendelkezésének megfelelően (EU2016/679).

Adatátvitel a szabályozó hatóságoknak

Hogy a jogi kötelezettségeinket teljesítsük, adatátviteli kérelmet kaphatunk a következő hatóságoktól:

 • Máltai Szerencsejáték Felügyelet
 • Pénzügyi Vizsgálatok és Elemzések Részleg
 • Szankció Felügyelő Bizottság
 • Máltai és más Adóhatóságok ahol regisztrálva vagyunk
 • Egyéb megfelelő hatóságok melyek kérelmezik az adatokat

Ez tartalmazhatja a személyes részleteket, azonosító dokumentumokat, fizetési és fogadási tranzakciókat, kommunikáció történetet és egyéb információkat, amelyek a birtokunkban vannak. Az adatátviteli módszer előfordulhat, hogy előírt az adott hatóság által, mely felett nincs irányításunk.

Adatátvitel marketing célból

Személyes adatait meg fogjuk osztani marketing partnereknek (hálózat biztosító, bankok, fizetési szolgáltatók, feldolgozók, leányvállalatok) csak abban az esetben, ha ezt ön specifikusan, félreérthetetlenül kérvényezi. Ezen partnerek korlátozott adatokat kapnak (melybe beletartoznak az e-mail címek, sport preferenciák) marketing célból.

Ezen kérvény bármikor visszavonható a “számlám” menüpont alatt vagy a support@winmasters.com email címen keresztül.

Visszavonás esetén a cég azonnal informálja a marketing partnereket az ön adatait felhasználó kommunikáció befejezéséről.

Harmadik országba történő adatátvitel

A cég általában nem oszt meg ön által nyújtott személyes információt harmadik félnek (a csoporton kívüli cégeknek) melyek az EEA-n kívül helyezkednek el, vagy olyan országokban, ahol az EU szerint hasonló adatvédelmi jogszabályok vannak érvényben.

Ha a cég ilyen személyes adatátvitelre szorul harmadik feleknek (a csoporton kívüli cégeknek) annak érdekében, hogy az ön által kért szolgáltatást nyújthassuk, erről önt tájékoztatni fogjuk. Ebben az esetben biztosíthatjuk, hogy a megfelelő adatvédelmi eljárásokat hajtjuk végre a Vezető Adatvédelmi Hatóságunk jóváhagyásával. Így biztosíthatjuk, hogy a személyes adataihoz tartozó jogaikat ön garantáltan megkapja.

Adatok megőrzése és megsemmisítésé

A pénzmosás és a terrorizmus elleni közdelemről szóló törvények, valamint a társasági és adózási nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelően, minden számla bezárását követően a számla adatait 10 évig megőrizzük.

Különösen:

 • • 1 (egy) évig: Az oldalon való látogatás részleteit, úgy, mint a forgalmi adatokat, oldal információkat, blogokat, valamint egyéb kapcsolati adatait; az ügyfélszolgálatunkon keresztül zajló rögzített hívásokat vagy egyéb chat kommunikációt
 • • Az utolsó aktivitást követő 5 (tíz) évig: A személyi azonosítási és kapcsolattartási adatok, amelyek a weboldalon, e-mailen, telefonon vagy egyéb csatornán jutottak el hozzánk
 • • Az utolsó aktivitást követő 10 (tíz) évig: Tranzakciók részletei, úgy is, mint minden pénzügyi tranzakcióhoz tartozó információ, melye a weboldalon, telefonon vagy egyéb csatornán keresztül jutott el hozzánk

Személyes adatait megőrizzük abból a célból is, hogy azt felhasználhassuk és bemutathassuk minden Ön vagy illetékes hatóságok által indított jogi vagy peres eljárásban melyben Ön vagy Ön is érintett

Azt követően, hogy fentebb felsorolt kötelezettségeinket teljesítettük az inaktivitást követően adatait a továbbiakban nem használjuk.

Minden ilyen típusú adat jelen Adatkezelési Irányelv rendelkezései szerint kerül tárolásra.

A személyes adataihoz fűződő jogai

Önnek joga van, hogy:

 • az Ön által megadott személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • helyesbítést kérjen az Ön által helytelennek minősített adatokra;
 • igényelje adatai feldolgozásának korlátozását;
 • kérelmezze adatai törlését;
 • kifogással éljen az adatok feldolgozását illetően;
 • igényelje adatai exportálását; és
 • tájékoztatást kapjon az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást; és

Gyakorolhassa törvény adta jogát, mely meghatározhatja mikor élhet a korlátozásjogával. Ezen jogával a support@winmasters.com e-mail címre írt levélen keresztül élhet.

Ön jogosult panasszal élni, mely panaszát az Adatvédelmi Hatósághoz nyújthatja be az az Adatvédelmi Biztos honlapján keresztül, melyet a http://www.idpc.org.mt/ címen talál meg. Panaszát benyújthatja a helye Adatvédelmi hatósághoz is, melyet az alábbi linken található listán érhet el http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Bármely változás, amelyet a jövőben jelen Adatvédelmi Irányelveinkben történik megjelenik ezen az oldalunkon és a közzététel időpontjától hatályos. Amennyiben a változások jelentősek, felajánljuk Önnek a lehetőséget, hogy előzetesen megtekinthesse ezeket a változtatásokat, és eldönthesse, hogy azok hatályba lépése előtt továbbra is ügyfelünk maradjon.

Jelen Adatvédelmi Irányelv utolsó módosítására 2018. május 25-án került sor.

9. Általános promóciós szabályzat (Bónuszok és Promóciók)

9.1 Az ebben a dokumentumban található szabályzat (Általános Promóciós Szabályzat) a weboldalon szereplő összes promóciós kínálatra vonatkozik (midegyik a Promóció). Az Általános Promóciós Szabályzat és bármely alkalmazandó speciális promóciós szabályzat, melyet “Legfőbb Szabályzatnak” is nevezhetünk és mely az adott promóció weboldalán szerepel (Speciális Promóciós Szabályzat), Ön között és a winmasters között jogi megállapodást alkotnak és csak a beleegyezésünkkel egészíthető ki. Bármely promócióban való részvételével jelzi, hogy elfogadta a Szabályokat és azok kötik Önt.

9.2 Mielőtt részt venne bármilyen Promócióban, kérjük ellenőrizze az Általános Promóciós Szabályzatot és az alkalmazandó Speciális Promóciós Szabályzatot.

9.3 Ha ellentmondás vagy következetlenség állna fenn az Általános Promóciós Szabályzat és a Speciális Promóciós Szabályzat között, a Speciális Promóciós Szabályzat dominál, követve az Általános Promóciós Szabályzat által, de kizárólag addig a mértékig, amíg azt a következetlenség megkívánja.

9.4 A winmasters időről időre elindíthat Promóciókat, melyek lehetnek bónusz ajánlatok (valódi pénzes bónuszok vagy más típusú ösztönzők), nyereményjátékok, versenyek, vetélkedők, ligák, tornák, egyéb Promóciók vagy ezek kombinációja. A Promóció formáját és az arra vonatkozó részleteket kommunikációs úton határozzuk meg (például e-maileken, számítógépes felugró ablakokon és leveleken keresztül), melyet minden Promóció esetén kiállítunk és/vagy a Promóció egyedi weblapján teszünk elérhetővé.

9.5 Minden Promóció esetén a Promóciót elindító személy az, akivel az Általános Szerződési Feltételek alatt szerződésbe lépett (amint az az 1. cikkelyben szerepel).

9.6 Azt az időszakot, mely alatt a Promóció fut (Promóciós időszak), a Speciális Promóciós Szabályzatban határozzuk meg. Minden Promóció automatikusan lezárul a promóciós időszak végével, melytől kezdve többé nem lesz lehetséges a Promócióban való részvétel. Ha nincsen promóciós időszak megjelölve, az adott promóció akkor zárul le, amikor azt a platformon befejezzük.

9.7 Ha másképp nem rendelkezünk, minden Promócióban kizárólag egy személy, család, háztartás, cím vagy szervezet vehet részt , akinek a winmasters megküldi a Promóciót. A winmasters fenntartja a jogot, hogy korlátozza a Promócióban való részvételt olyan játékosoknak, akik eleget tesznek speciális kiválasztási kritériumoknak. Ha egy Promóció több résztvevőt engedélyez, a winmasters fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint korlátozza a résztvevők számát.

9.8 Amennyiben a Promócióban nem szerepel eltérő rendelkezés, a Promóció kizárólag a címzettnek vagy a címzett kategóriában szereplőnek szól és azt nem lehet átadni másnak. Ha Ön nem a címzett vagy nem tartozik a címzettek kategóriájába, az ajánlat semmisnek tekintendő és érvénytelenné válik.

9.9 Bármely Promócióban való részvételhez az alábbiaknak kell megfelelni:

(a) tizennyolcadik (18.) életévét betöltötte vagy annál idősebb, vagy beltöltötte a törvényes nagykorúságot a saját országában, államában vagy tartományában;

(b) ha a Promóció azoknak a játékosoknak szól, akik lakosai és/vagy egy bizonyos országban tartózkodnak, amit a Speciális Promóciós Szabályzat megjelöl, az adott ország lakosa legyen és/vagy ott tartózkodjon;

(c) sikeresen regisztrálta magát a weboldalon és valódi pénzes winmasters számlát nyitott az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően;

(d) megfelel bármilyen más jogosultsági kritériumnak, melyet az Általános Promóciós Szabályzat megjelöl a Promóció bizonyos általános kategóriáiban és a Promócióra vonatkozó Speciális Promóciós Szabályzatban;

9.10 Ahhoz, hogy jogosult legyen bármely olyan Promócióban való részvételre, melyet új játékosoknak szántak vagy melyet “új játékos” vagy “feliratkozási” ajánlatként (vagy hasonlóan) hirdetnek, előzőleg nem nyithatott számlát és nem eszközölhetett befizetést winmasters Számlára. Az ilyen jellegű Promóciót nem lehet egyidejűleg másik Promócióval igénybe venni.

9.11 A Promócióban résztvevők azonosságát az alábbi adatokból vagy azok kombinációjából állapítjuk meg: név, lakcím, e-mail cím, hitel/terhelési/debit kártya száma, IP cím és más azonosítási forma, melyre szükség lehet. Amennyiben részt szeretne venni a Promócióban, fenntartjuk a jogot, hogy további információkat kérjünk Öntől.

9.12 A Promócióban való részvétel önkéntes módon történik.

9.13 A Promócióban való részvételhez az adott Promócióban, a Promóció saját induló lapján és amennyiben létezik, az alkalmazandó Speciális Promóciós Szabályzatban lefektetett utasításokat kell követni.

9.14 Hacsak nem a Speciális Promóciós Szabályzat másképp nem rendelkezik, minden Promócióba való belépőt kizárólag egyszer lehet használni.

9.15 Egyes Promóciók esetén néhány teljesítési feltételnek vagy kifizetési korlátozásnak eleget kell tenni, mielőtt a bónuszt használhatnák, játszhatnának azzal, vagy adott esetben kifizettethetnék, illetve jogosultságuk lehessen a nyereményre, vagy a versenyben, vetélkedőn, ligában vagy tornán való részvételre. Bármilyen ilyen jellegű korlátozás vagy követelmény szerepelni fog az adott Speciális Promóciós Szabályzatban vagy utalást tesznek arra. A winmasters Számlájáról a sportfogadás szolgáltatásunk keretein belül jóváírt bónuszon keresztül szerzett nyereményeket kizárólag akkor fizetheti ki, ha a bónusz ajánlat részvételi feltételeit teljesítette. Minden bónuszt 1.80 vagy annál magasabb nyereményszorzóval kell feltenni.

9.16 Amennyiben olyan összeggel indít el kifizetést, melyre bónuszt kapott, de az érvényben lévő részvételi feltételeknek, kifizetési korlátozásnak vagy általános jogosultsági kritériumoknak nem tett eleget, a bónusz teljes összegét, valamint a bónuszból szerzett nyereményt elveszti és a winmasters jogosult arra, hogy ezt levonja az Ön winmasters számlájáról.

9.17 Amennyiben eg y Promóció feltétele, hogy bizonyos számú játékot vagy kezett megjátsszon vagy tétet feltegyen, hacsak nem a Speciális Promóciós Szabályzat másképp rendelkezik, versenyasztaloknál (hacsak nem a Promóció versenyre vonatkozik) és play money (játékpénz) asztaloknál játszott játékok, kezek vagy tétek nem számítanak.

9.18 A fenti 9.15 szabályzat mellett, amennyiben a Speciális Promóciós Szabályzat másképp nem rendelkezik, minden valódi pénzes bónusz a Promócióra való feliratkozást követő hét (7) napon belül kifizetésre kerül a kvalifikált játékosok winmasters számláján..

9.19 A winmasters felülvizsgálja a valódi pénzes bónusz használatát szabálytalan játékformulákat illetően. Annak erdekében, hogy tisztességes játékot és a bónuszok helyes használatát biztosítsuk, a winmastersaz alacsony árrésű fogadásokat, egyenlő fogadásokat, nulla kockázat fogadásokat és a fedezett fogadásokat szabálytalan játéknak tekinti, ha azokat a bónusz kiaknázására használják. További példák a szabálytalan játékmintára többek között, de nem kizárólag: (i) egyszeri vagy kombi fogadásként a bónusz értékének ötven vagy magasabb százalékát feltenni egyetlen játékra, kézre vagy körre egyensúlyra törekedve és jelentősen megváltoztatni a játékmintát (fogadás nagysága, játék típusok, fogadási struktúrák, stb), hogy eleget tegyen a bónusz részvételi feltételeinek; (ii) nagy összegű fogadások elhelyezése, melyből jelentős a nyereség, majd a fogadás nagyságának csökkenése 75 százalékkal vagy annál többel az előző fogadások nagyságához mérve átlagban, amíg a bónusz részvételi feltételei nem teljesülnek (iii) ha alapos okunk van a gyanúra, hogy a winmastersáltal jóhiszemben felkínált bónuszt csak ki akarta használni a saját szórakozására (például, a bónusz elfogadása után teljesíti a részvételi feltételeket és ezt követően kifizetést kezdeményez). Ha a winmasters úgy itéli meg, hogy szabálytalan játékmintákat követtek, a winmastersfenntartja a jogot, hogy megakadályozza a Számla egyenleg kifizetését és/vagy visszatartsa a bónuszhasználatból származó nyereményt.

9.20 A játékból kizárt, illetve a játékra nem jogosult játékosok: A winmasters tisztviselői, igazgatói, alkalmazottjai, tanácsadói és ügynökei, anyavállalata vagy társvállalata, vagy bármely olyan szerencsejáték szervező hatóság tagja, amely a winmasters számára aktív engedélyt bocsát ki, vagy a fentiek bármelyik beszállítója vagy eladói (beleértve a hirdetés, nyomda és reklám ügynökségeket), tisztviselői, igazgatói, alkalmazottjai, tanácsadói és ügynökei, akiknek közük van a Promócióhoz, vagy az említett személyek rokonai, "rokon" alatt értjük többek között, de nem kizárólagosan a házastársat, élettársat, gyereket vagy leszármazottat és bárkit, aki egy háztartásban lakik az említett személyekkel.

9.21 Ha jogosulatlan Ügyfél vesz részt Promócióban, a winmasters fenntartja a jogot jogfenntartással az ÁSZF bármely egyéb szabályzatára, hogy a bónuszt, kifizetést, jutalmat vagy más díjat visszatérítse, beleértve az Ügyfél számlájáról.

9.22 A winmasters fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárja az olyan játékost, aki csal, befolyásolja vagy befolyásolni próbálja a Promóció belépési folyamatát vagy működését, vagy akinek a viselkedése megszegi a Szabályzatot, a Szabályzat szellemével vagy a Promóció szándékával ellentétes, a winmasters-t, vagy bármely Céget a Csoportban rossz hírbe hozza.

9.23 A winmasters fenntartja a jogot, hogy a díjat ne ossza ki vagy a már kiosztott díjat visszakövetelje, ha a Győztes az érvényben lévő törvények alapján nem jogosult a díjra (a Győztes minden esetben saját maga felelős azért, hogy biztosan jogosult legyen a díjra) vagy okunk van a Győztes kizárására a 9.22. cikkely alapján.

9.24 Ha egy olyan Ügyfél részt vesz egy versenyen, ligán vagy tornán és bármilyen okból nem tud vagy nem akar a következő körben részt venni, az Ügyfél kizárja magát és nem lesz jogosult bármely díjra, melyet a következő, vagy az azokat követő körökben osztanak ki, illetve a fődíjra sem.

9.25 A Díjra való jogosultság nem ruházható át.

9.26 A Győztes egyedül felelős a Díj bármilyen jellegű használatáért. Az Általános Promóciós Szabályzatokban lefektetetteket kivéve, a Cég nem ad vagy fogad el felelősséget, garanciát. feltételt vagy bármi mást a winmasters és az Ügyfél között a Díjra vonatkozólag, beleértve, de nem kizárólagosan az alkalmasságára, megbízhatóságára, megfelelő minőségére vagy a célra való alkamasságára, vagy bármi másra vonatkozólag, melyeket a winmasters kizár a törvényben megengedett mértékig.

9.27 Sorsolás esetén a Győztest véletlenszerűen sorsoljuk ki a helyesen benyújtott nevezések közül nemre, korra, földrajzi helyszínre, Ügyfél regisztrációjának idejére, egyéb tényezőre vagy arra való tekintet nélkül, hogy a jogosult játékos melyik winmasters játékcsatornát használta.

9.28 Az olyan Promócióban való részvétellel, mellyel díjat nyer az Ügyfél, vagy mely verseny, liga vagy torna formájában zajlik és ő sikeresen továbbjut a második vagy az azt követő körökbe, az Ügyfél beleegyezik, hogy együttműködik minden reklám, marketing és hirdetési tevékenységben és anyagban, melyet a winmasters a saját költségére készíthet vagy szervezhet. Az Ügyfél szintén egyetért, ha szükséges, hogy (a) bármilyen márkájú ruházatot viseljen, melyet a winmasters ad; és (b) aláír, ha szükséges egy visszavonhatatlan lemondási nyilatkozatot, mely engedélyezi a Cégnek, hogy kompenzáció fizetése nélkül használja a nevét, fényképét, arcképét, ország és/vagy város nevét, ahol él, bármely megjegyzést, amit tett vagy neki tulajdonítanak, és egyesítsen minden ilyen jellegű információt, valamint audio- és vizuális anyagot vagy felvételt promóciós célokból, bármely médiában az egész világon.

9.29 Ha az Ügyfél részt vesz olyan eseményen, melynek a winmasters ad otthont vagy szervez a Promócióval kapcsolatban, az Ügyfél egyetért, hogy nem használja harmadik fél márkáját vagy bármely szervezet hirdetését, melyet a winmasters versenytársnak tart, beleértve, de nem kizárólagosan másik szerencsejáték márkáját vagy hirdetését. Ennek a feltételnek a megszegése esetén a winmasters fenntartja a jogot, hogy a Díjat ne adja oda vagy a már kiosztott Díjat visszakövetelje.

9.30 A Promóció ideje alatt az Ügyfél által benyújtott beadványokat vagy benevezéseket illetően az Ügyfél garantálja, hogy a beadott anyag az ő eredeti munkája és nem sért szellemi tulajdonjogokat vagy bármely személy egyéb jogait. Az Ügyfél beleegyezik, hogy átruházza az összes jogot (beleértve a szellemi tulajdonjogokat) az ilyen anyagokat illetően (és ha morális jogok állnak fel, lemond az ilyen jogokról), előad minden dokumentumot és megtesz bármi más szükséges teendőt, mely biztosítja a Cég jogát ezekhez az anyagokhoz, engedélyezi azok teljes használatát és kiaknázását.

9.31 Abban az esetben, ha több mint egy valódi pénzes bónusz kifizetés vagy bármilyen túlfizetés történik véletlenül a továbbjutó játékos részére, a winmastersfenntartja a jogot, jogfenntartással a Szabályzat többi jogára vonatkozólag, hogy visszatérítessen bármilyen valódi pénzes bónusz többletet vagy kifizetést a winmasters Számláról.

9.32 A winmasters fenntartja a jogot, hogy megváltoztasson, abbahagyjon vagy befejezzen bármilyen Promóciót, vagy annak bármilyen jellegét, bármikor, előzetes értesítéssel vagy anélkül, bármilyen okból kifolyólag abban az esetben (a teljesség igénye nélkül), ha nyomtatási, előállítási, elosztási vagy bármi más hiba található a Promócióban vagy a weboldalon, hiba történt a Promóció előkészítésekor vagy kivitelezésekor és az hatással van a Promóció eredményére, a résztvevők számára vagy a követelések értékére.

9.33 A winmasters bármikor megváltoztathatja a szerződési feltételeket módosítva az érintett feltételeket a weblapon/weblapokon. A winmasters javasolja, hogy rendszeresen ellenőrizze az Általános Promóciós Szabályzatot. A Promócióban való folyamatos részvételével elfogadja a módosított feltételeket.

9.34 Ha az Általános Promóciós Szabályzatot vagy az érvényben lévő Speciális Promóciós Szabályzatot angolról bármely másik nyelvre fordítják, bármilyen következetlenség esetén az angol verzió az irányadó.

9.35 A winmasters oldalára történő regisztráció során, Ön hozzájárul, hogy a winmasters marketingkommunikációs célokkal ajánlatokat küldjön Önnek e-mailen, postán, SMS-ben vagy telefonon keresztül, melyekről bármikor leiratkozhat az Ügyfélszolgálaton keresztül.

10. Sportfogadás Általános Szabályok

10.1 Az alábbi szerződési feltételek a winmasters Sportfogadást határozzák meg. Amikor fogadást helyez el a winmasters-en, az Ügyfél egyetért azzal, hogy elolvasta, megértette és kitart ezen Szerződési Feltételek mellett.

10.2 A winmasters fenntartja a jogot, hogy módosítsa a weboldalt, a fogadási limiteket, kifizetési limiteket és kínálatokat.

10.3 A fogadás nem érvényes, amíg azt nem érvényesítették és nem jelenik meg a felhasználó fogadási történetében. Amennyiben a felhasználó nem biztos a fogadás érvényességében, az ügyfélnek ellenőriznie kell a nyitott (függőben lévő) fogadásait, vagy kapcsolatba kell lépnie az ügyfélszolgálattal.

10.4 Ha vita merülne fel a felhasználó számláján valamely tranzakció elfogadásáról (vagy annak hiányáról), a tranzakciós bejegyzések adatbázisát nyilvánítjuk a végső hatóságnak, mely eldönti az ilyen vitás eseteket.

10.5 Az elhelyezett és elfogadott fogadásokat nem lehet módosítani, visszavonni vagy törölni/érvényteleníteni, kivéve az alább felsorolt eseteket. A winmasters.com fenntartja magának a jogot, hogy a fogadást egészében vagy részben érvénytelenítse, ha nyilvánvaló, hogy az alábbi körülmények bármelyike fennáll:

· Hiba következtében felajánlottak, elhelyeztek és/vagy elfogadtak egy fogadást; ("Hiba" lehet egy sajtóhiba, téves értelmezés, félrehallás, elnézés, félrefordítás, elírás, technikai kockázat, regisztrációs hiba, tranzakciós hiba, nyilvánvaló tévedés, Vis Major és/vagy mások.)

· Fogadások, melyeket akkor helyeztek el, amikor a weboldalon technikai hiba lépett fel és melyet egyéb esetben nem fogadtak volna el;

· Fogadás befolyásolása; (A "Fogadás befolyásolása" olyan cselekedet, melyet tilt a winmasters, mely során az Ügyfél vagy egyéb egyének az Ügyféllel együttműködve befolyásolhatják a a mérkőzés vagy az esemény végkimenetelét – közvetve vagy közvetlenül.)

· Szindikátus fogadás; ("Szindikátus fogadás olyan cselekedet, melyet tilt a winmasters, mely során az Ügyfél vagy egyéb egyének az Ügyféllel együttműködve, kijátsszák a winmasters Szabályzatát – közvetve vagy közvetlenül. ).

· Az eredményt bűnügyi cselekmény befolyásolta – közvetve vagy közvetlenül;

· Nyilvános bejelentés történt a fogadással kapcsolatban, mely lényegesen megváltoztatja a nyereményszorzókat

Mérkőzést előtti fogadásokra (Pre-match betting):

o Esemény megkezdése utáni fogadás elhelyezés;

o Fogadás, melyet az esemény közben hoztak létre és ahol a feltételeket közvetlen és vitathatatlan módon megváltoztathatták volna.

Élő-fogadásra:

o Érvénytelen nyereményszorzóval elhelyezett fogadás késedelmes vagy meg nem valósuló élő közvetítés következtében;

o Fogadás elhelyezése olyan fogadási kínálatra, mely már megtörtént, vagy olyan eseményt követően, melyet nyerőnek ítélhetünk, mivel a végkimenetel már megtörtént vagy éppen történik (például olyan fogadási kínálatra való fogadás, mint az „Összes gólok száma” vagy „Következő gól”, amikor éppen büntetőt rúgnak, vagy ítélnek meg);

o Olyan nyereményszorzóval elhelyezett fogadások, melyeknél a valódi eredménytől eltérő eredmény szerepel;

o A fogadást az esemény eredményének meghatározása után kaptuk.

10.6 Ha élő-fogadás alatt téves nyereményszorzókat ajánlottak, melyet bármilyen hiba okozhatott, a winmasters fenntartja a jogot, hogy törölje a fogadást, vagy megváltoztassa a nyereményszorzót abban az esetben is, ha a mérkőzés befejeződött.

10.7 A fogadás érvényteleníthető, mely esetben a fogadást 1.00 nyereményszorzóval írják jóvá. Kombi vagy multi fogadás esetén a törölt eseményt 1.00 nyereményszorzóval írják jóvá és a szelvény össz nyereményszorzóját ahhoz igazítják. A kombi fogadást meg lehet nyerni, ha a szelvény többi eseménye nyerő. Amennyiben technikai okokból nem lehetséges a fogadás törlése, a Cég fenntartja a jogot, hogy levonja a felhasználó számlájáról az érvénytelen nyereményt.

10.8 Eltérő rendelkezés hiányában – a lent említett kivételekkel, a fogadási kínálatban vagy a sportágak speciális szabályzatában feltüntetve– a “minden fogadás áll” alapelv vonatkozik minden fogadásra. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy sportoló (vagy csapat, stb), akire a fogadást elhelyezték, nem vesz részt az eseményen – bármilyen okból – a fogadás vesztesnek minősül, ha az eseményt megrendezik. A fogadást csak kivételes esetekben érvénytelenítik. Különösen az alábbi esetekben:

· Az eseményt / bajnokságot törlik vagy érvénytelennek nyilvánítják.

· Head to Head (H2H) fogadások: Ha egy vagy több résztvevő az előtt lép vissza, hogy megkezdte volna az eseményen / bajnokságon való részvételt.

10.9 A winmasters nem vállal felelősséget az információs szolgáltatások helyességéért, teljességéért vagy naprakészségéért pl. livescores és e-mail-ben küldött eredmény értesítés. A tét kizárólag a Cég általmegerősített és feljegyzett összeg. Ha egy hibás eseményt / marketet törölnek, minden fogadás érvénytelen és a nyereményszorzó 1.0-reváltozik.

10.10 A winmasters csak a játékmezőn vagy a platformon elért eredményeket ismeri el. Selejtezőre vonatkozó fogadások esetén a fogadást a hivatalos eredményhirdetés alapján bíráljuk el. A sportbíróság vagy bármely más bíróság fegyelmi eljárásából származó eredményeket nem fogadjuk el. Sportszabályok megsértése esetén a Cég fenntartja a jogot, hogy befagyassza a nyereményeket és visszatartsa a kifizetéseket. Ez az élő-fogadás eseményeire is érvényes.

10.11 A nyereményeket a nyereményhatárokig fizetjük ki. If Ha egy Ügyfél olyan fogadást köt, melynek a kifizetése a nyereményhatárt meghaladja, a winmastersnem vállal jótállást a limitet meghaladó összegért. Ilyen esetben a kifizetéseket a nyereményhatároknak megfelelően és a winmasters által szabadon meghatározott időintervallum alatt csökkentjük. Ez abban az esetben is érvényes, ha a winmasters a fogadás elhelyezésekor nem hívta fel a fogadó figyelmét a nyereményhatár várható túllépésére. A kifizetés maximuma játékosonként (EUR-ban vagy azzal egyenértékű helyi valutában):

* 15.000€ fogadásonként / naponta

* 20.000€ hetente

* 25.000€ havonta

A winmasters fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználók esetében különböző nyereményhatárokat szabjon meg.

10.12 A tét limit a maximum elfogadható tét egy eseményre és egy szelvény kombinációra. Ugyanannak a fogadásnak többszöri elhelyezését csalásnak minősíti a Cég és a winmasters fenntartja a jogot, hogy törölje az összes érintett fogadást/tétet/szelvényt.

10.13 A tétet minden Ügyfél egyénileg határozza meg, kivéve a nyereményhatárok miatti korlátozást a nyeremény kalkulációjának és a lehetséges tét limiteknek megfelelően. Minden tétet az Ügyfél egyenlegének kell fedeznie; másképp a tét nem megengedett.

10.14 Annak érdekében, hogy elkerüljük a fogadás visszautasítását nyereményszorzó változás miatt, a rendszer automatikusan frissíti a nyereményszorzókat mielőtt megerősíteni a szelvényt és az ügyfélnek ellenőriznie kell a legfrissebb nyereményszorzókat a fogadószelvényen mielőtt folytatná a megerősítést.

10.15 Az Ügyfél nem kombinálhat ugyanahhoz az eseményhez tartozó összefüggő fogadásokat (az “összefüggő fogadás” két vagy több fogadás, melyek eshetősége összefügg).

10.16 A sportfogadás tét egysége €0.20 és annak többszöröse. A minimum sportfogadási tét €0.20.

10.17 Ha a számlán található összeg nem nyújt teljes fedezetet és a különbséget nem fizetik ki időben, a Cég csak addig a fogadásig fogadja el a fogadásokat a megtett sorrendben, amíg a fogadási számla fedezi az egyes fogadások tétjét. Ha a számla egyenlege csak részben fedezi egy fogadás tétjét, a fogadást a számlán rendelkezésre álló összeggel helyezzük el.

10.18 Az élő-fogadások a Cég saját statisztikája alapján kerülnek elszámolásra, melyek a tényleges játékmeneten alapulnak. Ellenkező rendelkezés hiányában az élő-fogadások során minden “nem induló” versenyzőre leadott fogadás semmissé válik.

10.19 System fogadások

10.19.1 Mérkőzés előtti fogadás (Pre-match) és élő-fogadás esetén egy szelvényen maximum nyolc (8) fogadást lehet kombinálni. A kiválasztott nyolc (8) fogadás alapján alkothat egyszeres, kétszeres, háromszoros, stb.

10.19.2 System elnevezések és leírások

Mi a rendszer fogadás?

A rendszer fogadások hasonlóak a multi fogadásokhoz, ahol egy adott fogadáshoz több választás kerül kiválasztásra, de a rendszer fogadásoknál nem csak a kiválasztott részfogadások szorzata játszik, hanem minden lehetséges kombináció. Így nem csak akkor nyerhet a fogadó, ha minden választása helyes lesz, hanem akkor is, ha nem minden nyerő.

A rendszer fogadása két számmal kerül ábrázolásra, amelyeket egy perjel választ el: pl. 2/4. Az első szám, a fogadások típusát jelöli (ebben az esetben a páros), míg a második szám a választott fogadások számát jelzi.

Például egy 2/4 rendszer fogadás négy választást tartalmaz. A fogadói szelvény tetején lévő „Rendszer” gombra kattintva megjelennek a rendszer fogadás lehetőségei. A 2/4-es rendszer fogadás 6 lehetséges kombinációból áll, a 4 kiválasztott fogadás használatával, így az 1€-s tét 6€-ba kerül. Amennyiben a 4 választásból akárcsak 2 is nyertes, a fogadás nyertes lesz, a nyeremény összege attól függ hány nyertes választás van a kombinációban. Ha csak egy nyertes választás van vagy egy sem, a fogadás vesztes fogadás lesz. A rendszer fogadással a választás által elérhető maximális nyeremény kerül kifizetésre, ha minden választás nyertes lesz.

3 választást tartalmazó rendszer fogadások (A, B, C)

· Rendszer 2/3: Összesen 3 dupla fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 3€-ba kerül.

· Trixie: Összesen 4 darab – 3 dupla és egy tripla – fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 4€-ba kerül.

· Patent: Összesen 7 darab – 3 egyszerű, 3 dupla és egy tripla – fogadást tartalmaz. Akár 1 sikeres választás is nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 7€-ba kerül.

4 választást tartalmazó rendszer fogadások

· Rendszer 2/4: Összesen 6 dupla fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 6€-ba kerül.

· Rendszer 3/4: Összesen 4 tripla fogadást tartalmaz. Bármelyik 3 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 4€-ba kerül.

· Yankee: Összesen 11 darab – 6 dupla, 4 tripla, 1 db 4x multi – fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 11€-ba kerül.

· Lucky 15: Összesen 15 darab – 4egyszerű, 6 dupla, 4 tripla, 1 db 4x multi – fogadást tartalmaz. Akár 1 sikeres választás is nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 15€-ba kerül.

5 választást tartalmazó rendszer fogadások

· Rendszer 2/5: Összesen 10 dupla fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 10€-ba kerül.

· Rendszer 3/5: Összesen 10 tripla fogadást tartalmaz. Bármelyik 3 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 10€-ba kerül.

· Rendszer 4/5: Összesen 5 darab 4x multi fogadást tartalmaz. Bármelyik 4 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 5€-ba kerül.

· Super Yankee: Összesen 26 darab – 10 dupla, 10 tripla, 5 db 4x multi, 1 5x multi – fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 26€-ba kerül.

· Lucky 31: Összesen 31 darab – 5 egyszerű, 10 dupla, 10 tripla, 5 db 4x multi, 1 darab 5x multi – fogadást tartalmaz. Akár 1 sikeres választás is nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 31€-ba kerül.

6 választást tartalmazó rendszer fogadások

· Rendszer 2/6: Összesen 15 dupla fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 15€-ba kerül.

· Rendszer 3/6: Összesen 20 tripla fogadást tartalmaz. Bármelyik 3 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 20€-ba kerül.

· Rendszer 4/6: Összesen 15 darab 4x multi fogadást tartalmaz. Bármelyik 4 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 15€-ba kerül.

· Rendszer 5/6: Összesen 6 darab 5x multi fogadást tartalmaz. Bármelyik 5 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 6€-ba kerül.

· Heinz: Összesen 57 darab – 15 dupla, 20 tripla, 15 db 4x multi, 6 db 5x multi és 1 darab 6x multi – fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 57€-ba kerül.

· Lucky 63: Összesen 31 darab – 6 egyszerű, 15 dupla, 20 tripla, 15 db 4x multi, 6 db 5x multi és 1 darab 6x multi – fogadást tartalmaz. Akár 1 sikeres választás is nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 63€-ba kerül.

7 választást tartalmazó rendszer fogadások

· Rendszer 2/7: Összesen 21 dupla fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 21€-ba kerül.

· Rendszer 3/7: Összesen 35 tripla fogadást tartalmaz. Bármelyik 3 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 35€-ba kerül.

· Rendszer 4/7: Összesen 35 darab 4x multi fogadást tartalmaz. Bármelyik 4 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 35€-ba kerül.

· Rendszer 5/7: Összesen 21 darab 5x multi fogadást tartalmaz. Bármelyik 5 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 21€-ba kerül.

· Rendszer 6/7: Összesen 7 darab 6x multi fogadást tartalmaz. Bármelyik 6 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 7€-ba kerül.

· Super Heinz: Összesen 120 darab – 21 dupla, 35 tripla, 35 db 4x multi, 21 db 5x multi, 7 db 6x multi és 1 darab 7x multi – fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 120€-ba kerül.

8 választást tartalmazó rendszer fogadások

· Rendszer 2/8: Összesen 28 dupla fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 28€-ba kerül.

· Rendszer 3/8: Összesen 56 tripla fogadást tartalmaz. Bármelyik 3 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 56€-ba kerül.

· Rendszer 4/8: Összesen 70 darab 4x multi fogadást tartalmaz. Bármelyik 4 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 70€-ba kerül.

· Rendszer 5/8: Összesen 56 darab 5x multi fogadást tartalmaz. Bármelyik 5 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 56€-ba kerül.

· Rendszer 6/8: Összesen 28 darab 6x multi fogadást tartalmaz. Bármelyik 6 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 28€-ba kerül.

· Rendszer 7/8: Összesen 8 darab 7x multi fogadást tartalmaz. Bármelyik 7 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 8€-ba kerül.

· Goliath: Összesen 247 darab – 28 dupla, 56 tripla, 70 db 4x multi, 56 db 5x multi, 28 db 6x multi, 8 db 7x multi és 1 darab 8x multi – fogadást tartalmaz. Bármelyik 2 sikeres választás nyereménnyel jár. Az 1€-s fogadás 247€-ba kerül.

11. Kaszinó, Élő Kaszinó és Játékok Általános Szabályai

11.1.1 A Kaszinó Játékokat a következő szolgáltatók biztosítják a winmasters-nek:

 • Microgaming
 • Play'n Go
 • EGT
 • Quickspin
 • Isoftbet
 • Tom Horn
 • Red Rake
 • Evolution Gaming

Minden fogadást, melyet a Kaszinóban tesznek meg egyenként a Microgaming, Play'n Go, EGT, Quickspin, Isoftbet, Tom Horn, Red Rake és a Evolution Gaming szerverén tároljuk a játékszolgáltatójától függően, melynél a fogadást elhelyezték. A winmasters a Kaszinójáték Szolgáltatótól kapta az egedélyt a Kaszinó játékok képviselésére, reklámozására és hirdetésére. A winmasters a Számla Tulajdonosától fogad, tárol és fizet ki összegeket Kaszinó tranzakciók és kifizetések céljából.

11.1.2 A winmasters elfogadja és vállalja a felelősséget azokért a winmasters Kaszinóra, a winmasters Kaszinóról és/vagy a winmasters Kaszinóval végrehajtott tranzakciókért, melyek kizárólag a winmasters Számlára érkezett, azon tartott és/vagy arra be- és/vagy kifizetett összegekre vonatkoznak a Casino Games Providers-szel egyetértésben.

11.1.3 Minden Kaszinó játék nagyon megbízható és hatóságilag ellenőrzött, hogy megakadályozzunk bármilyen esetleges visszaélési tevékenységet. Azonban a technológia kiskapui, melyek a cégünktől függetlenek, lehetőséget adhatnak egyes felhasználóknak arra, hogy hasznot húzzanak az ilyen kiskapukból. Felülvizsgáljuk a szabálytalanul szerzett nyereményeket vagy fogadási formulákat és a winmasters fenntartja a jogot, hogy elkobozzon minden olyan nyereményt, melyet ilyen módon szereztek.

11.1.4 Az Ügyfelek érdekében a Kaszinó játékok alacsony árrésen futnak. Továbbá bónuszok is jóváírásra kerülhetnek, melyek tovább csökkenthetik a cég árrését. Ha a bónusz szabályokat elmulasztják olyan ügyfelek, akik egyedül, vagy szindikátusban előnyt faragnak csalárd tevékenységekből, a winmastersfenntartja a jogot, hogy elkobozzon minden nyereményt, melyet ilyen módon szereztek.

11.1.5 Ön ezennel elfogadja, hogy amennyiben 10,000 EUR (vagy annak megfelelő összeget más pénznemben) vagy annál magasabb értékű Jackpotot nyer bármely winmasters-en felkínált játék esetén, a nyeremény azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kaszinó szolgáltató azt ellenőrizte és elfogadta.

11.1.6 A winmasters biztosította a Jacpotokat a Kaszinó szolgáltatóval, ezért minden nyeremény az általános kasszából kerül kifizetésre. A félreértések elkerülése végett leszögezzük, hogy az Ügyfél azt követően kapja meg a nyereményt, miután a kaszinó szolgáltató átutalta a winmasters-nek az adott összeget.

11.1.7 A minimum tét a kaszinóban €0.10. Azonban néhány kaszinó játék €0.10-nál magasabb minimum téttel is rendelkezhet.

11.1.8 Néhány játékhoz való hozzáférés korlátozva lehet.

11.1.9 A winmasters nem vállal felelősséget a Kaszinó játékok szellemi tulajdonjogához fűződő esetleges vitákért.

11.1.10 Az egyes játékokra vonatkozó szabályok a játékoknál találhatóak.

11.2 Live Kaszinó Szabályok

11.2.1 A Live Kaszinó Játékokat a következő szolgáltatók biztosítják a winmasters-nek:

· Evolution Gaming

Minden fogadást, melyet a Live Kaszinóban tesznek meg egyenként a fent említett szolgáltatók szerverén tároljuk a játék szolgáltatójától függően, melynél a fogadást elhelyezték. A winmasters-t a fent említett szolgáltatók hatalmazták fel a Live Kaszinó szolgáltatások képviselésére, reklámozására és hirdetésére, valamint arra, hogy a winmasters a Számla Tulajdonosától fogadjon, tároljon és kifizessen összegeket Live Kaszinó tranzakciók és kifizetések céljából.

11.2.2 A Live Kaszinó egy önálló szolgáltatás, melyet a winmasters nem irányít és/vagy ellenőriz.

11.2.3 A winmasters elfogadja és vállalja a felelősséget azokért a winmasters Kaszinóra, a winmasters Kaszinóról és/vagy a winmasters Kaszinóval végrehajtott tranzakciókért, melyek kizárólag a winmasters Számlára érkezett, azon tartott és/vagy arra be- és/vagy kifizetett összegekre vonatkoznak a Live Casino Providers-szel egyetértésben.

12. 0% ÁRRÉS Szabályai

12.1. A 0%-os haszonkulccsal ajánlott mérkőzések nem számítanak bele a bónusz megforgatási követelmények teljesítésébe.

12.2. A 0%-os haszonkulcsú ajánlatok 3 tizedespontú kerekítéssel kerülnek kiszámításra (például a 0,003 kerekítés után válik 0 százalékossá)

12.3. A 0%-os haszonkulcsú ajánlat kizárólag háromesélyes, mérkőzés győztese és győztes fogadásokra érvényes

12.4. A 0%-os haszonkulcsú ajánlat kizárólag egy adott nap bizonyos óráiban érhető el

12.5 A 0%-os haszonkulcsú ajánlat nem használható Élő Fogadásokra és nem érvényes rájuk a „Felvehető most” opció.

13. Általános Bónusz Szabályok

13.1 Jelen winmasters Általános Promóciós Szabályok, Sportfogadási Bónusz Feltételek, Kaszinó Bónusz Feltételek, Freebet Feltételek. Ingyenes Pörgetés Feltételek elválaszthatatlan részét képezik a winmasters Általános Szerződési Feltételinek, annak részét képzik és elfogadása a regisztráció előfeltétele. Bármely nem definiált aktív feltétel jelentése az Általános Szerződési Feltételekből meghatározott.

13.2 Minden az ügyfeleknek szóló ajánlat kizárólag egy személynek, családnak, háztartási címnek, e-mail címnek, telefonszámnak, befizetési megoldásnak (bankkártya, Skrill számla, stb.) közösen használt számítógépnek (iskolai, nyilvános könyvtár vagy iroda) és IP címnek szól.

13.3 Az Ügyfél teljes számlaegyenlege a Sportfogadás Számla, a Kaszinó Számla, a Sportfogadási Bónusz Számla, valamint a Kaszinó Bónusz Számla egyenlegének összegéből áll. A Bónusz Számlákból kifizetés nem indítható, azonban mindkét számláról elhelyezhető tét. A „Sportfogadás” és az „Élő Sportfogadás” típusú termékekre a Sportfogadás Bónusz Számla, míg a „Kaszinó”, „Nyerőgépek”, „Játékok” és az „Élő Kaszinó” termékekre a Kaszinó Bónusz Számla terhére és hasznára lehet tétet tenni.

13.4 Kifizetési igényt kizárólag a Sportfogadás Számláról lehet kezdeményezni. A Kaszinó Számla terhére kezdeményezett kifizetési igény előtt a kifizetésre szánt összeget először át kell vezetni a Sportfogadás Számlára. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Kaszinó Számláról a Sportfogadás Számlára történő átvezetés a Kaszinó Számláról történő kifizetésnek minősül, mely a „Kaszinó”, a „Nyerőgépek”, a „Játékok” és az „Élő Kaszinó” termékekre érvényes bónuszok elvesztésével járhat.

13.5 Minden tét elhelyezése a Spotfogadás vagy a Kaszinó Számla terhére történik és először minden esetben a valódi pénzt tartalmazó számlák terhelésére kerül sor mielőtt a bónusz számlák egyenlege csökkenne.

13.6 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek minden bónusz és promóciós ajánlat játékosonként csak egy alkalommal igényelhető és egy ügyfél számlán egyidejűleg csak egy Kaszinó és egy Sportfogadás bónusz lehet.

13.7 A megforgatási követelmények teljesítését megelőzően kezdeményezett kifizetési igény az adott pillanatban aktuális bónusz és az abból szerezett nyeremények azonnali törlését vonja maga után.

13.8 A Sportgoadás bónusz megforgatási követelményeinek teljesítésébe nem tartozik bele az a fogadás, mely a „Felvehető most” opció használatával a korábban lezárásra kerül.

13.9 Az ügyfélszámlába történő bejelentkezést követően az ügyfél megtekintheti az aktív bónusz megforgatási követelménye teljesítettségének pillanatnyi állapotát.

13.10 Amennyiben aktív bónuszának törlésére tart igényt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. Felhívjuk a figyelmét, hogy ilyen irányú kérés esetén minden (beleértve a Kaszinó Bónusz Számla és a Sportfogadás Bónusz Számla egyenlegét is) törlésre kerül, beleértve a bónuszból szerzett nyereményt is.

13.11 A winmasters promóciói és bónuszai a szórakoztatást segítik elő, ezáltal a winmasters saját belátása szerint dönthet arról, hogy részlegesen vagy teljes mértékben korlátozza egyes Ügyfelek bármely promóciókhoz való hozzáférését. A winmasters fenntartja a jogát, hogy a bónusz jóváírását megelőzően az Ügyfelektől azonosításukra alkalmas iratok másolatait kérje be, beleértve az Ügyfél fényképét.

13.12 A winmasters fenntartja a jogát, hogy előzetes értesítés nélkül jelen ajánlatot saját belátása szerint törölje, módosítsa vagy visszavonja.

13.13 Vitás kérdésekben a winmasters menedzsmentje által meghozott döntés végleges.

Sportfogadás Bónusz / Befizetéshez nem kötött Sportfogadás Bónusz Szabályok

13.14 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek a befizetés és az ez után járó Sportfogadás Bónusz összegét 7 (hét) alkalommal meg kell forgatni (megforgatási követelmény), mielőtt a Sportfogadás Bónusz Számla egyenlege jóváírásra kerül a Sportfogadás Számlán és lehetségessé válik annak kifizettetése.

13.15 A sportfogadás bónuszból származó kifizetésre kerülő bónusz maximuma nem lehet több, mint a promóciós feltételekben meghatározott összeg

13.16 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek a megforgatási követelmények teljesítésére 60 nap áll rendelkezésére, ellenkező esetben a Sportfogadási Bónusz Számla egyenlege törlésre kerül.

13.17 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek a megforgatási követelmények teljesítésébe kizárólag az 1,8 vagy annál magasabb szorzójú fogadások számítanak bele, kivéve a Hendikep és a Befutó/Hármasbefutó/Döntetlennél Nincs Fogadás típusú fogadásokat, melyek nem számítanak a megforgatási követelmények teljesítettségébe. Kombinált fogadás esetén, minden egyes részfogadás legalább 1,2-es szorzójú, a teljes fogadás minimum 1,8 szorzójú kell, hogy legyen. A rendszerfogadások nem számítanak bele a megforgatási követelmények teljesítésébe.

13.18 A megforgatási követelmények teljesítettségébe kizárólag a már elszámolt fogadások számítanak.

13.19 Minden nyertes fogadás nyereménye, mely a Sportfogadói Számla terhére került megtételre, a Sportfogadói Számlán kerül jóváírásra, mint ’tét és nyeremény’ a bónusz jogosultságot biztosító eredeti befizetéshez hozzáadva. Minden további nyeremény (tét és nyeremény) mellyel növekszik az eredeti befizetés a Sportfogadói Számlán kerül jóváírásra a bónusz megforgatási követelmények teljesítése mellett.

13.20 Minden nyertes fogadás nyereménye, mely a Sportfogadói és a Sportfogadói Bónusz Számlák együttes terhére került megtételre a Sportfogadói Bónusz Számlán kerül jóváírásra, mint ’tét és nyeremény’ a sorsa a bónusz megforgatási követelmények teljesítésétől függ.

13.21 Amint a bónusz megforgatási követelmények időben teljesítésre kerülnek a Sportfogadói Bónusz Számla egyenleg automatikusan átvezetésre kerül a Sportfogadói Számlára, egyúttal az egyenleg terhére a kifizetési kérelem elérhetővé válik.

13.22 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek, a Sportfogadói Számla egyenlegének terhére kért kifizetés kérelem aktív bónusz esetén a Sportfogadói Bónusz Számla egyenlegének elvesztésével jár.

13.23 A winmasters fenntartja a jogát, hogy törölje bármely Ügyfél vagy Ügyfelek egy csoportjának bónusz jogosultságát, a bónusz és a hozzájuk kapcsolódó bónusz összegét amennyiben joggal feltételezi gyanús fogadási minták vagy egyéb fogadási szokások alapján, hogy az Ügyfél garantált nyereségre vagy garantált bónusz jogosultságra tesz szert. Gyanúsnak minősíthető a teljesség igénye nélkül, egy vagy több fogadói számlán kimutatható általános fogadási minták alkalmazása, azonos eseményre, piacokra, fogadási ajánlatokra tett fogadások megtétele, melynek eredményeként az Ügyfél vagy Ügyfelek egy csoportja garantált nyereményre tehet szert.

13.24 Az igazolhatóan bekövetkezett esetekben, mint ügyfelek között felderített kapcsolat, általános fogadási minta vagy bármilyen egyéb visszaélésszerű fogadási stratégia alkalmazásával méltánytalanul kihasznált vagy manipulált bónusz igénybevétel előfordulásakor, a winmasters (saját belátása alapján) kizárhatja az Ügyfelet a bónuszból, az abból szerzett nyereményekből és visszafordíthatatlan módon bármely további promócióból és a bónuszra való jogosultságból.

13.25 Ismétlődő és ellentmondó fogadások nem számítanak bele a bónusz megforgatási követelmények teljesítettségébe.

13.26 Az Ügyfél nem jogosult a befizetés összegénél magasabb tét megtételére a bónusz megforgatási követelmények teljesítéséig. Példa: Amennyiben az Ügyfél 10.000 Ft értékben fizetett be, mellyel 10.000 Ft értékű bónuszban részesült 10.000 Ft-nál nagyobb összegű tét megtételére nem jogosult. Ezen szabály megsértése esetén a winmasters fenntartja a jogot, hogy töröljön minden fogadást, és/vagy zárolja a számlát és/vagy visszatérítse Önnek a legutóbbi befizetését miután levonta a kezelési költséget egyenlegéből és/vagy levonja a bónuszt és azzal kapcsolatos nyereményeit.

13.27 Amennyiben ugyanazon mérkőzés azonos fogadási típusára, de másik kimenetelére helyez el fogadást, kizárólag az első fogadás számít bele a megforgatási követelmények teljesítésébe. A második és minden további fogadás az elsőnek ellentmondó fogadásnak minősül, így a megforgatási követelmények teljesítésének számításába nem kerül figyelembevételre.

13.28 A teljesen azonos kombinált/yourbet/rendszer fogadások közül (azonos sport, bajnokság, esemény, fogadás típus, kimenetel), amelyek egyidejűleg teljesítik a bónusz megforgatás követelményeit, kizárólag az első fogadás kerül beszámításra a megforgatási követelmények számításakor. A második és minden további fogadás az első fogadás ismétlésének minősül, így a megforgatási követelmények teljesítésének számításába nem kerül figyelembevételre.

13.29 Amennyiben két kombinált/yourbet/rendszer fogadás azonos eseményre szól és azonos fogadási típust is tartalmaz, de különböző kimenetelre történő fogadást is tartalmaz (például: ha az első fogadás tartalma: 1. esemény – Hazai, 2. esemény – Hazai, 3. esemény – Hazai míg a második fogadás tartalma: 1. esemény – Vendég, 2. esemény – Vendég, 3. Esemény – Vendég) nem ismételt fogadásnak minősül, így mindkét fogadás beleszámít a megforgatási követelmények teljesítésébe.

13.30 Egy fogadás kizárólag egy bónusz megforgatási követelmények számításába számíthat bele. Amennyiben a fogadónak egyidejűleg több bónusza is aktív, és ismételt bónuszt helyez el, úgy amennyiben az ismétlő (második és további) fogadás teljesíti egy másik bónusz megforgatási követelményeit, úgy ez a második fogadás beleszámít a másik bónusz megforgatási követelményeinek számításába.

13.31 Amennyiben egy játékos nem rendelkezik legalább egy befizetéssel, befizetéshez nem kötött sportfogadási bónuszra nem jogosult.

Free bet

13.32 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek, minden a Freebet-ből szerzett nyeremény az Ügyfél Sportfogadói Számláján jóváírásra kerül és azonnal kifizethető. A Freebet nem visszatéríthető de visszavonható.

13.33 Ha csak a szabályok másképp nem rendelkeznek, a Freebet kizárólag a promócióban meghatározott típusú fogadási típusokra, sportra, bajnokságra vagy eseményre érvényes. Nem érvényesek semmilyen freebet vagy bónusz ajánlatra a bármilyen típusú Hendikep, Előrejelző/Triplázó, Döntetlen esetén nincs Fogadás jellegű fogadások. Szintén nem érvényesek a Multi fogadások.

13.34 A Freebetek több részletben nem használhatók fel. Például, ha egy 1.000 Ft értékű Freebetből csak 500 Ft került felhasználásra, a fennmaradó 500 Ft elveszett.

13.35 A Freebet terhére tett fogadásra a „Felvehető most” opció nem alkalmazható.

13.36 A „Felvehető most” opció alkalmazása által érintett fogadások nem teremthetnek jogosultságot Freebet megszerzésére.

13.37 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek, az Ázsiai Hendikep, a Több/Kevesebb és a félig vesztett fogadások nem köthetők a Freebet terhére.

13.38 Amennyiben a Freebet felhasználási feltételit teljesítő fogadás törlésre kerül, a winmasters fenntartja a jogát, hogy a Freebetet törölje az Ügyfél Számlájáról és saját belátása szerint döntsön arról, hogy a promóciót az Ügyfél számára újra elérhetővé tegye.

13.39 Amennyiben az Ügyfél a Freebet felhasználásii feltételit teljesítő fogadást olyan eseményre tette, melyre más kimenetelre érvényes fogadással is rendelkezik, úgy a fogadásokból szerzett nyeremény törlésre kerül.

13.40 Freebet terhére annak felhasználási feltételei maradéktalan teljesítése esetén is csak egy kombinált és rendszer fogadás köthető. Például, ha az Ügyfél 3 fogadási ajánlat kombinációjaként kíván fogadást kötni, úgy azt a Freebet terhére megteheti, azonban, ha a három fogadási ajánlatból rendszer fogadást kíván kötni, úgy azok közül csak egyre használhatja fel a Freebetet.

13.41 Azon fogadások, melyek eleget tesznek a Freebet felhasználási feltételeinek nem teljesíthetik más ajánlatok felhasználási feltételeit.

13.42 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek, minden olyan fogadás, mely teljesíti a Freebet felhasználási feltételit elsőbbséget kap minden más ajánlattal szemben, függetlenül attól, hogy azok felhasználási feltételinek is megfelelne.

Kaszinó Bónusz / Befizetéshez nem kötött Kaszinó Bónusz Szabályai

13.43 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek a befizetés és az ez után járó Kaszinó Bónusz összegét 40 (negyven) alkalommal meg kell forgatni (megforgatási követelmény), mielőtt a Kaszinó Bónusz Számla egyenlege jóváírásra kerül a Kaszinó Számlán és lehetségessé válik annak kifizettetése.

13.44 A kaszinó bónuszból származó kifizetésre kerülő bónusz maximuma nem lehet több, mint a promóciós feltételekben meghatározott összeg

13.45 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek, a megforgatási követelmények teljesítésére az Ügyfeleknek 60 (hatvan) nap áll rendelkezésére.

13.46 A winmasters Kaszinó minden játéka hozzájárul a megforgatási követelmények teljesítettségébe, azonban az egyes játékok különböző súllyal járulnak ehhez hozzá.

13.47 Az egyes játékok hozzájárulása a megforgatási feltételek teljesítettségéhez

Játék kategória – Hozzájárulása mértéke

Nyerőgép (minden típus) - 100%

Kaparós sorsjegy - 20%

Játékok - 20%

Rulett (beleértve Élő Rulett) - 10%

Kártya játékok - 10%

Blackjack (beleértve Élő BlakJack) - 10%

Videó Póker - 10%

13.48 Példa:

o Forgasson meg 10.000 Ft-ot a nyerőgépeken, a teljes 10.000 Ft (100%) hozzájárul a megforgatási feltételek teljesítéséhez.

o Forgasson meg 10.000 Ft-ot a Ruletten, ezzel 1.000 Forinttal (10%) járul hozzá a megforgatási feltételek teljesítéséhez.

o Forgasson meg 10.000 Ft-ot az Arcades játékokon, ezzel 2.000 Forinttal (20%) járul hozzá a megforgatási feltételek teljesítéséhez.

13.49 Minden nyertes fogadás nyereménye, mely a Kaszinó Számla terhére került megtételre, a Kaszinó Számlán kerül jóváírásra, mint ’tét és nyeremény’ a bónusz jogosultságot biztosító eredeti befizetéshez hozzáadva. Minden további nyeremény (tét és nyeremény) mellyel növekszik az eredeti befizetés a Kaszinó Számlán kerül jóváírásra a bónusz megforgatási követelmények teljesítése mellett.

13.50 Minden nyertes fogadás nyereménye, mely a Kaszinó és a Kaszinó Bónusz Számlák együttes terhére került megtételre a Kaszinó Bónusz Számlán kerül jóváírásra, mint ’tét és nyeremény’ a sorsa a bónusz megforgatási követelmények teljesítésétől függ.

13.51 A Kaszinó Bónusz Számla terhére kizárólag a Kaszinó Számla javára történő felhalmozódás érdekében, de a megforgatási követelmények teljesítését figyelmen kívül hagyó több-szintű játékok megjátszása, mint a Castle Builder, a Devil's Delight, a Champion of the Track, a Robin Hood, a Wishmaster, a Eggomatic és a Big Bang azzal járhatnak, hogy a bónusz megforgatási követelmények nem teljesítése miatt a bónusz és az abból származó nyeremény elvész függetlenül attól, hogy az Ügyfél számlájának egy része aktív bónusz.

13.52 Minden a Kaszinó Bónusz Számla terhére lejátszott „Ingyenes Pörgetés” bónuszból származó nyeremény törlésre kerül, amennyiben a lejátszásra a megforgatási követelmények teljesítését követően kerül sor.

13.53 A Kaszinó bónuszhoz tartozó megforgatási követelmény a bónusz törlése vagy lejáratával egyidejűleg törlődik. Abban az esetben, ha az Ügyfél befizet a Kaszinó Számlájára, miközben a Kaszinó Bónusz Számlájának egyenlege nem 0, úgy az Ügyfélnek az első tét elhelyezése előtt fel kell keresnie az Ügyfélszolgálatot, hogy töröltesse a Kaszinó Bónusz Számlája egyenlegét, különben a bónusz megforgatási követelmények továbbra is fennállnak.

13.54 Amennyiben a Kaszinó Számlán elért nyeremény átvezetésre kerül a Sportfogadói Számlára, majd annak érdekében, hogy egy tetszőleges Kaszinó promócióban való részt vegyen az Ügyfél ez a korábbi nyeremény visszakerül a Kaszinó Számlára, mint a bónusz megszerzés feltétele szabálytalan játékot jelent még akkor is, ha valamilyen véletlen folytán a bónusz jóváírása meg is történik.

13.55 Az egyes számlák (Kaszinó Számla, Sportfogadói Számla) közötti átvezetés, mely azt a célt szolgálja, hogy bármely promóciós kiírásban a bónusz jóváírásnak megfeleljen szabálytalan játéknak minősül és az egyenlegek törlésével, valamint az Ügyfél számlájának bezárásával járhat.

13.56 A kifizetési igények teljesítése előtt az szabálytalan játék felderítése érdekében az Ügyfél korábbi játékainak ellenőrzésére kerül sor. A tisztességes játék tekintetében azonos, nulla vagy alacsony árrésű, esetleg lefedezett tétek szabálytalan játéknak minősülnek, melynek célja a megforgatási követelmények teljesítése. Ugyan ilyennek minősülhet a teljesség igénye nélkül minden olyan tét, mely magasabb, mint befizetés összege. A winmasters fenntartja a jogát, hogy saját belátása szerint ezekben az esetekben a játékot szabálytalannak minősítse a kifizetést megtagadja, a játékos számláját zárolja és a szabálytalanságból eredő nyereményt visszatartsa.

13.57 A winmasters a fenti Általános Promóciós Szabályokat, valamint a Sportfogadásra és a Kaszinóra vonatkozó egyedi szabályokat fairnek tekinti. Amennyiben kérdése van vagy egyes szabályokat nem pontosan ért, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal, akik készséggel segítenek.

13.58 Amennyiben egy játékos nem rendelkezik legalább egy befizetéssel, befizetéshez nem kötött kaszinó bónuszra nem jogosult.

Ingyenes Pörgetés Bónusz

13.59 Minden Ügyfél, aki a promóciós leírásban meghatározott feltételeket teljesíti , az ott megjelölt (asztali vagy mobil) Nyerőgépre szóló, és darabszámú Ingyenes Pörgetésben részesül.

13.60 Kifizetési kérelem előtt minden az Ingyenes Pörgetésekből származó nyereményt a promóció leírásában származó alkalommal meg kell forgatni. A megforgatási követelmények teljesítése előtt indított kifizetési igény a bónusz és az abból származó nyeremény törlésével jár. A megforgatási követelmények teljesítését követően a bónusz és az abból származó nyeremény a Kaszinó Számlán, mint készpénz jóváírásra kerül.

13.61 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek, az Ingyenes Pörgetések az első felhasználást követő 10 (tíz) napig érhetők el.

13.62 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek a megforgatási követelmények teljesítésére 7 (hét) nap áll rendelkezésre. Amennyiben a megforgatási követelmények ez alatt nem teljesülnek a bónusz és az abból származó nyeremény törlésre kerül.

13.63 A megforgatási követelmények teljesítésébe a Kaszinó Bónusz feltételek között részletezett módon számítanak bel az egyes kaszinó játékok.

13.64 Amennyiben a szabályok másképp nem rendelkeznek, az ingyenes pörgetésekből és az abból származó bonuszból származó nyeremény összege nem lehet magasabb, mint 7.500 Ft.

Ajándék Ingyenes Pörgetések

13.65 Az Ügyfelek három alkalommal élhetnek az Ajándék Ingyenes Pörgetések megjátszásával mielőtt megtennék első befizetésüket. A további Ajándék Ingyenes Pörgetés kizárólag a szórakoztatást szolgálják, az abból származó nyereményre kifizetés nem kérhető.

Valódi pénz, Bónusz pénz kifizetés szabályai:

13.66 A bónusz nyeremény a téttel arányosan kerül elszámolásra (például, ha 1.000 Ft-os tét került elhelyezésre, melyből 600 Ft a valódi pénzt tartalmazó számláról, míg 400 Ft a bónusz számláról származik, úgy a 2.000 Ft-os nyereményből 1.200 Ft a valódi számlára, míg 800 Ft a bónuszszámlára kerül jóváírásra, fenntartva a tét 3:2 arányát)

13.67 A valódi pénzből származó nyeremények időrendben adódnak hozzá a bónuszokhoz, olyan módon, hogy egy tét csak egy bónuszhoz számít

13.68 A valódi pénzből származó nyeremények csak minden aktív bónusz teljesítését követően számítanak bele a valódi pénz számlájának egyenlegébe

13.69 Amennyiben a bónusz törlésre került vagy lejárt a valódi pénzből származó nyeremény jóváírásra kerül a valódi pénzt tartalmazó számla egyenlegéhez.

14. „Felvehető Most” opció Szerződési Feltételei

14.1 A “Felvehető most” opció egyes fogadástípusokon érhető el mérkőzés előtti és élő, egyszerű és kombinált fogadásoknál számos sportnál, köztük a labdarúgás, a Tenisz, a Kosárlabda és a Röplabda kínálatában

14.2 A „Felvehető most” opció elérhetővé válik amennyiben: megváltozik a kimenetel (akár hely akár szorzó, akár mindkettő); megváltoznak a Hendikep vagy az Több/Kevesebb határai, a fogadás megkötéséhez képest; megváltozik az Ázsiai Hendikep Élő ajánlata.

14.3 A winmasters nem tudja garantálni, hogy a „Felvehető most” opció minden egyes fogadástípusra és minden fogadóra vonatkozóan egyaránt elérhető. A winmasters fenntatja a jogát, hogy a „Felvehető most” opciót saját belátása szerint bármikor elérhetetlenné tegye bármely esemény, bármely fogadási típus esetén, egyidejűleg a fogadás továbbra is érvényes marad változatlan feltételekkel.

14.4 A „Felvehető most” opció kizárólag bizonyos időtartam alatt elérhető – bármely az árazást érintő változás új ajánlat kibocsájtását vagy a „Felvehető most” opció ideiglenes szüneteltetését vonhatja maga után.

14.5 A „Felvehető most” opció által érintett fogadások elszámoltnak tekintendő. A fogadás által érintett mérkőzés kimenetele a fogadás elszámolását a továbbiakban nem befolyásolja.

14.6 A „Felvehető most” opció által érintett fogadások nem számítanak bele a bónusz megforgatási követelmények teljesítésébe. A winmasters fenntartja a jogát, hogy töröljön bármely bónuszt, mely a fenitek ellenére elszámolásra került technikai vagy emberi hiba következtében.

14.7 Amennyiben a „Felvehető most” opció hibás fogadási ajánlat során kerültfelhasználásra, a fogadás semmis.

14.8 Freebet terhére tett fogadások esetén a „Felvehető most” opció nem elérhető, ellenben bónusz egyenleg terhére tett fogadások esetén elérhető. A winmasters fenntartja a jogát, hogy töröljön bármely Freebetet, mely a fenitek ellenére elszámolásra került technikai vagy emberi hiba következtében.

14.9 Nem elérhető a „Felvehető most” opció olyan kombinált fogadások esetén, melyek rendszerfogadás részeként kerültek megkötésre.

14.10 A winmasters nem tehető felelőssé, ha a „Felvehető most” opció bármilyen okból kifolyólag nem elérhető. Ebben az esetben a fogadások az eredeti ajánlat alapján maradnak érvényesek.

14.11 A winmasters fenntartja a jogát, hogy visszavonja, korlátozza vagy törölje bármely játékos jogát a „Felvehető most” opció alkalmazása alól.

14.12 A „Felvehető most” opció részleges alkalmazására is a jelen szabályok érvényesek.

14.13 A winmasters Általános Szerződési Feltételi egyaránt érvényesek.